Alan: Tür: Hakemli Dergi
Yoğun olarak tüketilen bitkilerde obestatin-benzeri immünoreaktif maddelerin belirlenmesi Makalesi

Arşiv
Dergi / Sayı Bilgileri GERİ DÖN
ISSN -
E-ISSN -
Periyod -
Makale Bilgileri
Yazar(lar) Mustafa Calapoğlu, Şeyma Kocaman, Kamil Budak, Defne Cebeci, Nilüfer Şahin Calapoğlu
Kurum(lar) Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Isparta. Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik AD, Isparta
Görüntülenme 0
Dosya Makaleyi İndir
Paylaşım
Yoğun olarak tüketilen bitkilerde obestatin-benzeri immünoreaktif maddelerin belirlenmesi
Özet

Amaç: Bu çalışmada, iştah üzerine etkili olduğu düşünülen ve yoğun olarak tüketilen Opuntia ficus-indica, Asparagus officinalis, Anethum graveolens, Brassica oleracea capitata, Camellia sinensis, Zeo mays, Brassica oleracea acephala, Morus spp, Vitis vinifera, Lepidium sativum L, Crataegus sp. veAllium cepabitkilerindeobestatin-benzeri immünoreaktif maddeler belirlenmesi amaçlanmıştır. Materyal ve Metod: Bitkilerden TCA/aseton presipitasyonunu ile fenol ekstraksiyonun kombine edildiği yöntemle total protein izolasyonu yapıldı. Bitki ekstraklarında obestatin-benzeri immünoreaktif maddeler sandwich ELISA yöntemi ile tarandı. Bulgular: Çalışılan tüm bitkilerde değişen miktarlarda obestatin immünoreaktivitesi belirlendi (0,77±0,5 – 3,78±0,6 ng/mg protein). Çalışılan bitkiler içersinde Brassica oleracea acephala’da obestatin immünoreaktivitesi (3,78±0,6 ng/mg protein) en yüksek seviyede bulundu. Sonuç: Çalışmamızda obestatin-benzeri maddelerin hayvanlar aleminin yanı sıra bitkilerde de bulunması obestatin hormonun evrensel bir hormon olabileceğini güçlendirmektedir. Farklı seviyelerde obestatin-benzeri maddeler ihtiva eden bitkilerin insanlarda ve hayvanlarda kilo denetimi üzerine etkileri olabileceğini düşündürmektedir.