uyuşmazlık mahkemesi dergisi 4. Sayısı (12/2014)

Alan: Hukuk Tür: Hakemli Dergi
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ VE ÖN İZİN MÜESSESESİ Makalesi

Dergi / Sayı Bilgileri GERİ DÖN
ISSN 2147-8376
E-ISSN 2149-7966
Periyod 6 ayda bir yayınlanır
Makale Bilgileri
Yazar(lar) Dr. Selami ER
Kurum(lar)
Görüntülenme 70
Dosya Makaleyi İndir
Paylaşım
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ VE ÖN İZİN MÜESSESESİ
Özet

Yabancıların başka bir ülkede çalışmaları genellikle o ülke tarafından
kısıtlanmakta ve belli prosedürleri tamamlamaları halinde yabancılara
çalışma izni verilmektedir. Ülkemizde dağınık olan yabancıların çalışma
izinleri sistemi 2003 yılında çıkarılan 4817 sayılı Kanunla toparlanmaya
çalışılmıştır. Bu kanunun yürürlüğe girmesiyle çalışma izinlerini istisnalar
dışında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) vermektedir.
Özellikle doğrudan yabancı yatırımlarda ihtiyaç duyulan teknik
personelin istihdamı için yeterlilik alınmasında yaşanan gecikme ve
güçlükler, bahsedilen Kanunda değişiklik yapılmasına neden olmuştur.
2010 yılında yapılan değişiklikler ile mesleki hizmetlerde çalıştırılacaklara
ön izin sistemi tanınmış ve mesleki hizmetler dışında çalışacaklardan
mesleki yeterlilikle ilgili belge istenmemesi esası getirilmiştir.
Bahsedilen değişiklilerin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine
başvurulmuştur. Mahkeme düzenlemenin hukuk devleti ve eşitlik
ilkelerine aykırı olmadığı gerekçesiyle başvuruyu reddetmiştir. Mahkeme
verdiği kararla önemli bir ihtiyacı gideren ön izin sisteminin devamına
onay vermiştir.

193