Dergi Künyesi GERİ DÖN
Dergi Hakkında Yayın Kurulu Makale Gönderme
ISSN -
E-ISSN 2149-9535
Periyod 6 ayda bir yayınlanır
Web Web sitesine gitmek için tıklayın
Görüntülenme 145
Paylaşım
Dergi Hakkında

Vakanüvis Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi, temel olarak sosyal bilimlerde ancak odak noktası olarak tarih alanında bilimsel yayın ve yayıncılığın geliştirilmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Dergi, adından da anlaşılacağı üzere tarih yazıcıları ve yazıcılığı için kurgulanmıştır. Tarih alanında bilimsel çalışmalarda ve akademik değerlendirme ölçütlerinde uluslararası standartlara sahip dergilerin sınırlı sayıda oluşu yayın kurulunun ortak hareket noktası olmuştur. Vakanüvis'e kabul edilecek makalelerin tarih ve tarihle ilişkili sosyal bilim dallarından gelmesi beklenmektedir. Vakanüvis'te yayınlanacak makalelerde yazarların akademik bir üslup kullanması, belirlenen yazım kurallarını uygulaması ve bilimsel etik kurallarını gözetmesi gerekmektedir.

VAKANUVIS, Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez (ayrıca her yıl bir özel sayı) yayınlanan uluslararası hakemli akademik bir dergidir. Dergide, tarih ve uygun görülmesi halinde tarihle ilişkili bilim dallarından makaleler yayın süreçlerine kabul edilmektedir. Vakanuvis, ilk sayısından itibaren, ASOS INDEX,Scientific Indexing Services, International Institute of Organized Research (I2OR), Citefactor, ResearchBib,  INFOBASE INDEX,  Academic Researches Index (AcarIndex)ve AcademicKeys indeksleri tarafından taranmaktadır. 

VAKANUVIS, intihalleri tespit etmek ve engellemek amacıyla iThenticate yazılımını kullanmaktadır.

Yayın Kurulu

Sebahattin ABDURRAHMAN sa119@soas.ac.uk

Mehmet ALPARGU alpargu@sakarya.edu.tr

David BEAMİSH 476926@soas.ac.uk

Taner BİLGİN taner.bilgin@bilecik.edu.tr

Krzysztof BORODA kbrda@wp.pl

Ömerül BÖLÜKBAŞI faruk.bolukbasi@bilecik.edu.tr

Fatih DEMİREL fa.demirel@hotmail.com

Halim DEMİRYÜREK halim.demiryurek@bilecik.edu.tr

Irene STRAZZERİ irene.strazzeri@unifg.it

Stefano TAGLİA st42@soas.ac.uk

Philipp WİRTZ pw10@soas.ac.uk

Gültekin YILDIZ gltekiny@yahoo.com

Makale Gönderme

Ön Değerlendirme

Vakanüvis- Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi'ne orijinal makale, çeviri ve kitap tanıtımı türünde yazılar gönderilebilir.

Dergiye gönderilen bütün yazılar önce editörler tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur. Derginin yayın kapsamına girmeyen, içerik ve biçimsel koşullar açısından akademik yazı formatına uymayan yazılar hakemlik süreci başlatılmadan geri çevrilir veya bazı değişiklikler istenebilir. Editoryal incelemenin sonucu yazara bildirilir. Hiçbir makale olumlu hakem raporu olmadan editörler tarafından yayına kabul edilemez.

Farklı dillerde hakemli akademik dergilerde yayınlanmış makalelerin çevirileri derginin yayın kapsamına uygun görülürse, derginin dil editörleri tarafından kontrol edilir ve yapılan çevirinin uygun bulunması halinde yayınlanır. 

 

Hakem Değerlendirmesi

Vakanüvis- Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi’ne yayınlanması amacıyla gönderilen her makale aşağıda belirtilen hakem değerlendirme sürecinden geçer.Sürecin her aşamasında, hakemlerin ve yazarların isimlerinin saklı tutulduğu çift aşamalı kör hakemlik sistemi uygulanır.

Ön değerlendirme aşamasını geçen makaleler Editör ve/veya Yayın Kurulu tarafından belirlenen iki hakeme gönderilir. Uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak gerek derginin yayın ve danışma kurulu üyeleri, gerekse dışarıdan akademisyenler hakem olarak belirlenebilir.

Hakemler kendilerine gönderilen yazıları orijinallik, metodoloji, literatüre katkı, bulguların sunumu ve sonuçların desteklenmesi ve daha önce yapılan çalışmalardan yararlanma açısından değerlendirirler. Hakemler makaleyi kabul edebilir, reddedebilir veya yazarlardan biçime ve/veya içeriğe yönelik düzeltme yapmalarını isteyebilirler. Bir makalenin yayına kabul edilebilmesi için en az iki hakemin olumlu görüş bildirmesi gerekmektedir. Hakem raporlarından birinin olumlu, diğerinin olumsuz olması durumunda makale üçüncü bir hakeme daha gönderilir.

Hakem veya hakemlerin düzeltme istemeleri durumunda, yazar hakemler tarafından yapılan eleştiri ve önerileri göz önünde bulundurarak istenen düzeltmeleri en geç 30 gün içerisinde tamamlayarak makaleyi tekrar gönderir. Hakemler aynı makale için birden fazla kez düzeltme isteyebilirler. Yayına kabul edilmeyen yazılar yazarlarına iade edilir.

Hakem raporları dergi editörlüğü tarafından 5 yıl süreyle saklanır.

Yazarlar hakemlerin olumsuz görüşlerine, istedikleri değişiklik ve düzeltmelere karşı kanıt göstermek koşuluyla itiraz edebilirler. Bu itiraz Yayın Kurulu tarafından incelenir ve gerekli görülürse farklı hakem görüşüne başvurulur. 

Çalışmalarının yayınlanabilmesi için yazarlar, hakemlerin ve Yayın Kurulu’nun görüş ve önerilerini dikkate almak zorundadırlar.

Hakemler tarafından olumlu görüş bildirilerek yayınlanma aşamasına gelen tüm makaleler için son değerlendirme Yayın Kurulu tarafından yapılır. Yayın Kurulu tarafından “yayınlanabilir” kararı verilen makaleler yayın sırasına alınır.

Vakanüvis- Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi’ne makale gönderen yazarlar, söz konusu hakem değerlendirme koşullarını ve sürecini kabul etmiş sayılırlar.

1. Vakanüvis- Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi, makalelerin Türkçe ve İngilizce özetlerini yayınlamaktadır. Bu nedenle, makalelerde 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde birer Özet ve Abstract bulundurulması gerekmektedir.

2. Makalelerin indekslenebilmesi açısından, özetlerin altına, 4-5 kelimelik Anahtar Kelimeler, Türkçe ve İngilizce olarak eklenmelidir.

3. Makele içerisinde, yazarla ilgili herhangi bir isim veya kurum bilgisi yer almamalıdır. Dergimiz Kör Hakemlik Sistemi kullanacağı için bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.

4. Vakanüvis- Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi, Açık Dergi Sistemleri Yazılımı kullanmaktadır. Açık Dergi Sistemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için Bkz. http://pkp.sfu.ca/ojs/. Dergiye makale yüklemek için öncelikle kayıt olmanız gerekmektedir. Kaydınızı gerçekleştirdikten sonra sistem üzerinden "Yeni Gönderi" başlığı altından makalenizi sisteme yükleyebilirsiniz. Makalenin hakem ve yayın aşamaları ile ilgili süreci Kullanıcı Panelinizden takip edebilirsiniz.

5. Dergiye gönderilen makalelerin daha önceden yayınlanmamış olması veya aynı anda başka bir derginin değerlendirme sürecinde olmaması gerekmektedir. Sempozyum bildirileri ise bu hususun bildirilmesi şartıyla dergimizde yayınlanabilir.

6. Dergimiz MLA Referanslama Sistemini kullanmaktadır. Bu nedenle makalelerdeki alıntıların bu sisteme göre düzenlenmesi gerekmektedir. MLA sistemi ile ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

7. Vakanüvis Dergisi bilimsel etik dışı kullanımların önüne geçmek için iThenticate intihal tespit yazılımı kullanmaktadır. Bilimsel etik kuralları gereğince, başka bir yayınla % 25'in üzerinde bir oranda benzerlik görülmesi durumunda, makaleler hakeme gnderilmeksizin yazarına iade edilecektir.

8. Yazarlar, makalelerini aşağıdaki sayfa düzenine uygun bir şekilde hazırlamalıdır:

- Kağıt Boyutu: ZARF C5 Dikey

- Kenar Boşlukları: Üst (2,5 cm), Alt (2,5 cm), Sol (2,5), Sağ (2,5)

- Paragraf Başı: 0,5 CM

- Blok Alıntı: İki yandan 0,5 cm.

- Yazı Tipi: Calibri

- Satır Aralığı: Tek

- Yazı Boyutu: 11 Punto (Kaynakça ve Blok Alıntı: 10 Punto, )

- Paragraf Aralığı: Alt ve Üst 6 nk

Yazarlar bu dergide yayınlanan çalışmalarını, yayın öncesinde ve sonrasında, kişisel web sitelerinde veya kurumsal arşivlerde, bu dergiye kütüphanecilik kurallarına uygun şekilde referans vererek yayınlayabilirler.VAKANÜVİS- Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi, yılda 3 sayı olarak yayınlanacaktır. Her yıl Mart ve Eylül aylarında düzenli olarak yayınlanacak iki sayının yanı sıra, her yıl bir özel sayı yayınlanacaktır. Özel sayılara ilişkin makale çağrıları, dergi sitesi ve mail grupları üzerinden yapılacaktır.Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.Bu dergi sitesindeki isimler ve eposta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.

VAKANÜVİS- Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi'nde eserlerini yayımlayan yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş bulunmaktadır:

1- Yazar eserin telif hakkını elinde tutar ve ilk yayımlama hakkını dergiye verir. Eser, yazarının belirtilmesi ve ilk yayımının bu dergide yapılması koşuluyla diğerleri tarafından paylaşılmasıına olanak veren Creative Commons Atrribution lisansı altında lisanslanır.

2- Yazar, eserin dergide yayımlanmış versiyonunun tam yetki vermeden dağıtımı (örneğin, kurumsal bir veri bankasına gönderilmesi ya da bir kitapta yayımlanması) için ayrı sözleşme düzenlemeleri yapabilir.

3- Yazarların eserlerini dergiye göndermeden önce ya da gönderi süreci devam ederken internet üzerinden (örneğin, kurumsal veri tabanında ya da kendi web sitelerinde) paylaşmaları teşvik edilir; bu, hem verimli fikir alışverişlerine hem de eserin daha erken ve daha çok atıf almasına yol açabilir (bakınız Açık Erişimin Etkisi).

Kopya düzenleme aşaması, makalenin akıcılığını, anlaşılırlığını, gramer yapısını, sözcük seçimini ve biçimini geliştirmeyi amaçlar. Bu, yazarın makalesinde yapabileceği önemli değişiklikler için son fırsattır; çünkü bundan sonraki aşamada yalnızca dizgi ve formata ilişkin düzeltmeler yapılacaktır. Kopya düzenlemesi yapılacak dosya MS Word veya .rtf dosyası biçiminde olduğundan, kelime işlem dokümanı olarak kolayca düzenlenebilir. Burada düzeltmeler için iki yaklaşım önerilmektedir. Birincisi MS Word programının "Değişiklikleri İzleme" (Track Changes) özelliğini kullanmaktır. Ancak bu yol seçildiğinde yazar, kopya editörü ve editörün programa erişebilmesi gerekir. Önerilen ikinci sistem ise, yazılımdan bağımsızdır ve Harward Educational Review izniyle buraya alınmıştır. Dergi editörü bu talimatları değiştirerek, derginin kendi işleyişine daha uygun biçime getirebilir.

193