Alan: Tür: Hakemli Dergi
Ücretli Öğretmenlik Uygulamasının Öğrencilerin Matematik Dersine Karşı Tutumuna Etkisinin İncelenmesi Makalesi

Arşiv
Dergi / Sayı Bilgileri GERİ DÖN
ISSN -
E-ISSN -
Periyod -
Makale Bilgileri
Yazar(lar) Doğan YALÇIN
Kurum(lar)
Görüntülenme 0
Dosya Makaleyi İndir
Paylaşım
Ücretli Öğretmenlik Uygulamasının Öğrencilerin Matematik Dersine Karşı Tutumuna Etkisinin İncelenmesi
Özet

Bu çalışma ücretli öğretmenlik uygulamasının öğrencilerin matematik dersine karşı tutumuna etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, nitel yöntemin bir çeşidi olan betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma, Turgutlu’da bir devlet okulunda öğrenim gören 20 öğrenci ile tabakalı amaçsal örnekleme yoluyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada 20 öğrencinin 10’ u matematik dersinde ortaokul öğrenimi süresince ücretli öğretmenlik uygulamasından dolayı öğretmen değişikliği yaşayan, diğer 10’ u ücretli öğretmenlik uygulaması ile karşılaşmamış ve matematik dersinde daha önce öğretmen değişikliği yaşamayan öğrencilerden seçilmiştir. Yarı yapılandırılmış bir formda görüşme soruları hazırlanmıştır. Hazırlanan sorular öğrencilere yöneltilmiştir. Görüşmelerden elde edilen bulgulara göre; matematik dersinde daha önce ücretli öğretmenlik uygulamasıyla herhangi bir öğretmen değişikliği yaşamamış öğrencilerin tamamının bu durumdan memnun olduğu belirlenmiştir. Bu gruptaki öğrencilerde öğretmene alışma, bu durumun dersi sevmeyi olumlu etkilemesi, derste daha rahat söz alabilme ve kendilerini rahat hissetme davranışları tespit edilmiştir. Daha önce matematik dersinde ücretli öğretmenlik uygulaması ile iki veya daha fazla matematik öğretmeni değişikliği yaşamış öğrencilerde, bu durumun öğrenciyi dersi sevmesi bakımından olumsuz etkilediği, değişiklik durumunda derse ve öğretmene, aynı zamanda öğretmenin anlatış biçimine alışmanın zorlaştığı, her öğretmenin dersi iyi anlatamaması sebebiyle derse karşı ilgi kaybı yaşanabileceği sonuçlarına varılmıştır. Elde edilen bulguları açıklamak için öğrencilere verilen kodlar ile birlikte, gerektiğinde ifadeler bire bir aktarılarak bulgular desteklenmiştir. Çalışmanın sonunda da öneri olarak, ücretli öğretmenlik uygulamasının kaldırılarak yerine kadrolu atama yapılmasının matematik dersine ait tutumu olumluya çevirecek ardından da başarıyı getirecek bir adım olabileceği getirilebilir. Bu durumun mümkün olmadığı şartlarda da, ücretli öğretmenler, nitelik açısından yeterliler arasından görevlendirilmeli, sürekliliği sağlamak açısından en az birer yıl sözleşme yapılmalıdır.