Alan: Tür: Hakemli Dergi
Türkiye’deki Terör Olayları Çerçevesinde Ankara Patlamaları Üzerine Bir İçerik Analizi Çalışması Makalesi

Arşiv
Dergi / Sayı Bilgileri GERİ DÖN
ISSN -
E-ISSN -
Periyod -
Makale Bilgileri
Yazar(lar) GONCA PERVİN AKSOY- FATMA NİSAN
Kurum(lar)
Görüntülenme 0
Dosya Makaleyi İndir
Paylaşım
Türkiye’deki Terör Olayları Çerçevesinde Ankara Patlamaları Üzerine Bir İçerik Analizi Çalışması
Özet

Terör, son yıllarda gündemde tekrardan önem kazanan konulardan biridir. Terörizm uzun
bir kavramsal tarihe sahiptir. Terörizm kavramı kadar, terör olayları da uzun bir dönemi
kapsamaktadır. Tüm dünyada baş edilmeye çalışılan bir sorun olan terör saldırıları, Türkiye’de
çözümü aranan en önemli ulusal güvenlik sorunudur. Türkiye’de 30-35 yıllık bir geçmişi olan
terör olaylarının ilk günden bu yana gündemdeki önemini korumaktadır. Türkiye’de terör
olaylarının başladığından itibaren zaman zaman olayların sayısında artış ve azalış meydana
gelmiştir. Özellikle 2000’li yıllardan sonra, terör eylemleri tüm ülkeyi etkilemeye başlamıştır.
Medyanın saldırıları yansıtmaktaki rolü ve sorumluluğu giderek artmaktadır. Medya olayların
toplum tarafından nasıl ele alındığını gösteren ve belirleyen bir araçtır. Bu nedenle medyanın
terör ve toplum ilişkisi içerisindeki yeri incelenmesi gereken bir konu olarak görülmüştür. Bu
çalışmada, terör olaylarının medyadaki yansımaları üzerine Türkiye’de yakın geçmişte meydana
gelmiş olan üç büyük patlama haberi incelenmiştir. Halkın terörü içselleştirmesine neden olup
olmadığı sorusuna temel oluşturmak istenmiştir. Türkiye’nin başkenti olduğu için Ankara’da
gerçekleşen üç bombalı saldırı sonrası medyadaki süreç ele alınmıştır. 10 Ekim 2015 Ankara
Gar saldırısı, 17 Şubat 2016 Ankara Genelkurmay saldırısı ve 13 Mart 2016 Ankara Güvenpark
saldırısıyla ilgili yapılan haberler birer haftalık süreçlerle analiz edilmiştir. Analiz için nitel ve
nicel içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.