İş,Güç; Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi 11. Sayısı (2005)

Alan: İnsan Kaynakları, Endüstri İlişkileri Tür: Hakemli Dergi
Türkiye‘de Ekonomik Büyüme-İstihdam İlişkisi ve Çalışma Süreleri Makalesi

Dergi / Sayı Bilgileri GERİ DÖN
ISSN 1303-2860
E-ISSN -
Periyod 3 ayda bir yayınlanır
Dosya Sayıyı İndir
Makale Bilgileri
Yazar(lar) Doç.Dr. İnci KUZGUN, Arş.Gör. Derya Güler AYDIN
Kurum(lar) Hacettepe Üniversitesi
Görüntülenme 2152
Paylaşım
Türkiye‘de Ekonomik Büyüme-İstihdam İlişkisi ve Çalışma Süreleri
Özet

Literatür taramasına dayalı bu çalışmada,  ekonomik büyüme ve istihdam arasındaki ilişki işgücü talebi yönünden ele alınarak, Türkiye’de 4857 sayılı İş Kanunu ile belirlenen normal haftalık çalışma süresinin uluslararası standartların üzerinde belirlenmesinin, çalışma sürelerinin aşılmasının ve esnekleştirilmesinin istihdamı kısıtlayıcı etkisi üzerinde durulmuştur. Son yıllarda, Türkiye’de ekonomik büyümenin beklendiği düzeyde istihdam yaratmadığı gözlenmekte ve bunun nedenleri tartışılmaktadır. Ekonomik büyüme ile istihdam arasındaki ilişkinin ekonomi, çalışma ekonomisi ve iş hukukunun alanına giren disiplinler arası bir konu olduğu dikkate alınarak; sorunun irdelenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, sorunun iş hukuku açısından irdelenmesi üzerinde fazla durulmadığı gözlenmektedir. Mevcut işgücünün uzun süre çalıştırılması, gerçekleştirilen ekonomik büyümenin kayıtlı istihdama beklenen ölçüde yansımasını engelemektedir. Bunda, ekonominin ve işgücü piyasasının yapısal özellikleri belirleyicidir. İş Kanunu içinde çalışma sürelerinin esnekleştirilmesi de ekonomik büyümenin istihdama yansıması üzerinde kısıtlayıcı etki yapacaktır.

193