uyuşmazlık mahkemesi dergisi 4. Sayısı (12/2014)

Alan: Hukuk Tür: Hakemli Dergi
TÜRK HUKUKUNDA SİYASİ PARTİ SİCİLLERİNİN TUTULMASI Makalesi

Dergi / Sayı Bilgileri GERİ DÖN
ISSN 2147-8376
E-ISSN 2149-7966
Periyod 6 ayda bir yayınlanır
Makale Bilgileri
Yazar(lar) İsmail Hakkı ŞENTÜRK
Kurum(lar)
Görüntülenme 67
Dosya Makaleyi İndir
Paylaşım
TÜRK HUKUKUNDA SİYASİ PARTİ SİCİLLERİNİN TUTULMASI
Özet

Ülkemizde 1960 yılında çok partili siyasi hayata geçtikten sonra siyasi
partiler Dernekler hukukuna göre yönetilmiş, işlemler de buna göre
yürütülmüştür. 1982 Anayasası ve 1983 tarihli Siyasi Partiler Yasası ile
birlikte siyasi partilerin sicil ve soruşturma işlemleri bağımsız ve tarafsız
bir organ olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına verilmiştir.
Seçmen bilincinin artması, bilgiye hızlı, güvenli ve doğru bir şekilde
ulaşma arzusu siyasi parti işlemlerinde de kendini göstermiş, artan
bilgi edinme talepleri ile birlikte idari ve teknik alt yapının bu talepleri
karşılamaya yeterli hale getirilmesi zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır.
Özellikle üye kayıtlarının internet ortamında vatandaşların bilgisine
açılması ile başlayan süreç, 2012 yılının ortalarında siyasi partilerin
tüzüğü, amblemi, genel başkanı, üye sayısı vs konularına yoğunlaşmıştır.
Bilginin halka açılması beraberinde hataları, aksaklıkları ve eksiklikleri
görme imkanı getirmiş, buna bağlı olarak yasal ve idari açıdan yapılması
gereken zorunlu değişiklikler ortaya çıkmıştır.
Bu çalışmamamızda artan talepleri karşılamak ve yaşanan sorunlara
çözüm bulmak adına yapılması gerekenler ele alınmaya çalışılmıştır.
Avrupa Birliğine üye ülkelerinde siyasi parti sicil işlemlerinin genel olarak
dernekler hukuku statüsünde ele alınması, devletin müdahalesinin hemen
hemen hiç olmaması nedeniyle mukayeseli hukuk açısından yaşanan
sorunlara dönük bir değerlendirme imkanı olmamıştır.

193