İş,Güç; Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi 11. Sayısı (2005)

Alan: İnsan Kaynakları, Endüstri İlişkileri Tür: Hakemli Dergi
The Economical Impacts of Free Zones: The Estimation in terms of Trade Volume, Employment and Foreign Capital of Free Zones in Turkey and Bursa Free Zone Makalesi

Dergi / Sayı Bilgileri GERİ DÖN
ISSN 1303-2860
E-ISSN -
Periyod 3 ayda bir yayınlanır
Dosya Sayıyı İndir
Makale Bilgileri
Yazar(lar) Öğr.Gör.Dr.Sema AY
Kurum(lar) Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Görüntülenme 1163
Paylaşım
The Economical Impacts of Free Zones: The Estimation in terms of Trade Volume, Employment and Foreign Capital of Free Zones in Turkey and Bursa Free Zone
Özet

SB’lerin kurulmasında üç temel amaç önem arz etmektedir. Bunlar; ihracatı artırmak, istihdam yaratmak ve yabancı sermaye çekmektir. Bu çerçevede çalışmada, öncelikle 1988–2007 dönemi için Türkiye’deki SB’ler daha sonra
2001–2007 dönemi için BUSEB, uluslararası mal ticareti, istihdam ve yabancı kullanıcılar açısından değerlendirilmiştir.

Türkiye’deki SB’lerde toplam ticaret hacmi ve istihdam edilen kişi sayısı giderek artmıştır. Ancak, yabancı ruhsat sahibi sayısında bir artış yaşanmasına rağmen bu artışın 2004 yılından sonra hızını kaybettiği görülmüştür. Diğer taraftan, 2001 yılında ticari faaliyetlerine başlayan BUSEB’in ise, özellikle uluslararası mal ticareti ve
istihdam açısından Türkiye’ye olumlu yansımalarının olduğu ve bölgesel kalkınmaya katkı sağladığı görülmüştür.


BUSEB için de yabancı sermaye çekilmesine yönelik çabaların artırılması gerektiği ortaya koyulmuştur.

193