Alan: Tür: Hakemli Dergi
TEFSİR İLMİNİN MAHİYETİ Makalesi

Arşiv
Dergi / Sayı Bilgileri GERİ DÖN
ISSN -
E-ISSN -
Periyod -
Makale Bilgileri
Yazar(lar) Doç.Dr. Mehmet DEMİRCİ
Kurum(lar)
Görüntülenme 0
Dosya Makaleyi İndir
Paylaşım
TEFSİR İLMİNİN MAHİYETİ
Özet

Tefsir ilminin mahiyeti üzerinde düşünmek, tefsir ilmi ile uğraşan ilim adamları için varoluşsal bir öneme sahiptir. Tefsir nedir, bir ilim midir, nasıl bir ilimdir, ilimler içinde nerede durmaktadır, ilimler sistematiğinde neye ve hangi amaca hizmet etmektedir? Gibi sorular tefsir ilminin mahiyetinin belirgin bir şekilde ortaya koyması bakımından önem arz etmektedir.

Tefsir ilminin Kelamullah’ın manasını ve maksatlarını açıklığa kavuşturmayı amaçlaması bakımından diğer dinî ilimler içinde bir sadaret hakkı bulunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu durum onun dinî ilimlerin temelini teşkil etmesinden, yani varoluşsal bir nitelik arz etmesinden ileri gelmektedir. Çünkü tefsir ilmi, murâd-ı ilahîyi anlamak üzere doğrudan Kur’an ile irtibat kurmanın yolunu ve usulünü kendisine konu edinmiştir.