Human Rights Review 12. Sayısı (12/2016)

Alan: Tür: Hakemli Dergi
Sağlık Hizmetlerinde İdarenin Mali Sorumluluğu Makalesi

Dergi / Sayı Bilgileri GERİ DÖN
ISSN 1309-9493
E-ISSN -
Periyod 6 ayda bir yayınlanır
Dosya Sayıyı İndir
Makale Bilgileri
Yazar(lar) Assoc. Prof. Dr. Mustafa AVCI
Kurum(lar)
Görüntülenme 88
Paylaşım
Sağlık Hizmetlerinde İdarenin Mali Sorumluluğu
Özet

Kamu tedavi kuruluşlarında çalışan
doktor veya diğer sağlık görevlilerinin ifâ
ettikleri sağlık hizmetleri dolayısıyla ortaya
çıkan zararların tazmini ve sorumluluk
esasları, kural olarak idare hukuku ve
idarenin mâlî sorumluluğu esaslarına
göre belirlenmektedir. Anayasa’nın
kamu görevlilerinin faaliyetleri nedeniyle
idare için öngördüğü sorumluluğun,
esas itibariyle kusur sorumluluğu olduğu
görülmesine karşın, gün geçtikçe sağlık
hizmetlerinden doğan sorumluluk
konusunda kusursuz sorumluluk
esaslarının benimsenmeye başladığı
da belirtilebilir. Anayasa’ya göre, kamu
görevlisi statüsündeki doktor veya diğer
sağlık görevlilerinin görevlerini ifâ ederken
ortaya çıkan zararların tazmininde kural
olarak doğrudan doğruya idare aleyhine
dava açılmalıdır, idare ise, ödediği zararın
tazmini için, kast veya ağır ihmâl gibi
hizmet içinde kişisel kusur sayılabilecek
durumların varlığı hâlinde faaliyetiyle
zarara sebep olan kamu görevlisine rucû
etmelidir.

193