Alan: Tür: Hakemli Dergi
Pediatrik önkol kırıklarının intramedüller elastik çivi ile tedavisi Makalesi

Arşiv
Dergi / Sayı Bilgileri GERİ DÖN
ISSN -
E-ISSN -
Periyod -
Makale Bilgileri
Yazar(lar) Onur Kocadal, İsmail Murad Pepe, Hakan Yolaçan, Kubilay Uğurcan Ceritoğlu, Cihan Ergün, Zafer Güneş, Abdurrahman Sakaoğulları, Cem Nuri Aktekin.
Kurum(lar) Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Ankara, Türkiye
Görüntülenme 0
Dosya Makaleyi İndir
Paylaşım
Pediatrik önkol kırıklarının intramedüller elastik çivi ile tedavisi
Özet

Amaç: Önkol kırıkları, sık görülen pediatrik yaralanmalardandır. Bu kırıkların tedavisinde, açısal ve rotasyonel olarak uygun dizilim sağlanarak kaynamanın elde edilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmada pediatrik önkol kırığı nedeniyle intramedüller elastik çivileme (İEÇ) tekniği uygulanmış hastaların geriye yönelik değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Pediatrik dönem önkol kırığı nedeniyle Eylül 2013 – Aralık 2015 tarihleri arasında İEÇ tekniği uygulanmış, en az altı ay takipli 33 hasta (27 erkek, 6 kız; 15 sağ, 18 sol taraf) geriye yönelik değerlendirildi. Hastalara ait demografik veriler, gelişen majör komplikasyonlar ile radial eğim indeksi ve lokasyonu değerlendirildi. Bulgular: Ortalama takip süresi 19.1 ± 8.8 ay, ortalama yaş 10.6 ± 3.5 yıl idi. Bir olguda redüksiyon kaybı, 1 olguda refraktür ve 1 olguda kaynama gecikmesi olmak üzere toplam 3 olguda (%9) majör komplikasyon gelişti. Geriye kalan tüm olgularda tam pronasyon ve supinasyon ile kaynama elde edildi. Ortalama radial eğim noktası, radius uzunluğunun %63.8 ± 5.4’ ünde lokalize idi. Ortalama radial eğim indeksi ise %5.5 ± 1.2 idi. Tüm olgularda radial eğim indeksi normal sınırlar içerisinde idi. Sonuç: Pediatrik dönem önkol kırıklarının tedavisinde İEÇ tekniği, yüksek kaynama oranı ve kabul edilebilir komplikasyon oranı ile uygun bir tedavi yöntemidir.