Hastane Öncesi Dergisi 3. Sayısı (4/2017)

Alan: Tür: Hakemli Dergi
ÖĞRENCİ GÖZÜYLE PARAMEDİK MESLEĞİ Makalesi

Dergi / Sayı Bilgileri GERİ DÖN
ISSN 2548-1215
E-ISSN 2548-1215
Periyod 6 ayda bir yayınlanır
Dosya Sayıyı İndir
Makale Bilgileri
Yazar(lar)
Kurum(lar)
Görüntülenme 0
Dosya Makaleyi İndir
Paylaşım
ÖĞRENCİ GÖZÜYLE PARAMEDİK MESLEĞİ
Özet

Amaç; Bu araştırma, paramedik eğitimi alan 2. sınıf öğrencilerinin çıktıkları yaz stajları ve dönem içi uygulamalarda gözlemledikleri meslektaşlarına ve mesleğe bakış açılarının belirlenmesi amaçıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler; Tanımlayıcı nitelikteki araştırmanın evrenini 2015-2016 eğitim-öğretim yılına devam eden Hasan Kalyoncu ve Gaziantep Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı 2. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Veri toplama formu, araştırması tarafından geliştirilen sosyo-demografik (5 soru) ve öğrencilerin sahada çalışan paramedik/ATT’lere ve mesleğe bakış açılarını incelemek için (6 sınıflandırılmış ve açık uçlu soru) toplam 11 sorudan oluşturulmuştur.  Bulgular; Öğrencilerin %45.0’ının çalışan paramedik/ATT’lerin kendilerine rol model olmada iyi, %51.7’sinin uygulamalı eğitim yapmalarına yardımcı olmada iyi, %61.7’sinin çalışanların olay yeri ve ekip yönetim kabiliyetinin iyi olduklarını düşündükleri; %38.3’ünün meslektaşlarından beklentilerinin mesleki bilgi ve becerilerini kullanabilme, hızlı düşünebilme; %28.3’ünün bir paramedik/ATT’lerin sahip olması gereken en önemli özelliklerin serin kanlılık, dikkatli ve hızlı olmak %30.0’ının meslekle ilgili genel görüşleri mesleğin kutsal ve sabır gerektiren bir meslek, %30.0’ının ise güzel, heyecanlı ve maddi açıdan iyi bir meslek olduğunu ifade ettikleri belirlenmiştir.  Sonuç; Öğrencilerin çalışan paramedik/ATT’lerin ekip üyeleriyle, hastalarla ve öğrencilerle iletişimleri, mesleki teorik bilgilerini, acil bakım ve tedavi müdahalelerini genel anlamda iyi olarak değerlendirdikleri saptanmıştır. Öğrencilerin büyük bir kısmı yaz stajlarına ve dönem içi uygulamalarına çıktıklarında kendilerini hem teorik hem de pratik bilgi açısından tam olarak yeterli bulmadıklarını belirtmişlerdir.

193