Alan: Tür: Hakemli Dergi
Ofis Sandalyesi Memnuniyet Araştırması Makalesi

Arşiv
Dergi / Sayı Bilgileri GERİ DÖN
ISSN -
E-ISSN -
Periyod -
Makale Bilgileri
Yazar(lar) Münire Sibel ÇETİN, Gülseren Karabay, Gülseren KURUMER
Kurum(lar) Dokuz Eylül Üniversitesi
Görüntülenme 0
Paylaşım
Ofis Sandalyesi Memnuniyet Araştırması
Özet

Günümüzde büro ortamında çalışma sürelerinin artmasıyla iş ekipmanları ve iş yeri düzenlemelerindeki yetersizliklerden kaynaklanan ciddi kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu gibi rahatsızlıklar tıp dilinde “Cumulatif Trauma Disorders” adı altında, rahatsızlığın ilgili olduğu organa göre Karpal Tünel Sendromu,Tendinitis, Servikal Radikülopati, Fibromiyalji gibi farklı isimler almaktadır.Tıp alanında yapılmış bazı araştırmalarda sinsice gelişen ve başlangıçta dikkate alınmayan ağrıların tedavi edilmemesi halinde el, kol ve vücut fonksiyonlarını kısıtlayacağı, aktiviteleri engelleyeceği ve önlem alınmadığı takdirde sakat bırakabileceği belirtilmektedir. Ağrıların uzun sürmesi halinde depresyon gibi psikolojik sorunlara, iş değiştirme ve iş kaybına neden olabilen sonuçlarla karşılaşılabilmektedir. Gelişmiş ülkelerde örneğin Almanya’da iş kazalarını önleme ve iş güvenliği ile ilgilenen IFA Enstitüsü tarafından her ürün grubu ve her iş kolu için ayrı ayrı çalışmalar yapılıp raporlar(BGIA, BIA) halinde yayınlanmaktadır. Bu raporların içinde büro koltuklarıyla ilgili çalışmalar da bulunmaktadır. Çalışmanın amacı; bu gibi görünmeyen ve ekonomik kayıplara neden olan, insan sağlığı, konforu ve iş yeri memnuniyetini olumsuz yönde etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Çalışma kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi akademik ve idari personelinden 115 kişiye anket uygulanarak ofis sandalyesinde ne gibi tasarımsal değişikliklerin memnuniyet düzeylerinin yükselmesini sağlayacağı belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma kapsamında yürütülmekte olan antropometrik ölçümlerden de yararlanılarak konstrüksiyonu ve tekstil konfor özellikleri geliştirilmiş bir sandalye tasarımı planlanmaktadır.