İş,Güç; Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi 11. Sayısı (2005)

Alan: İnsan Kaynakları, Endüstri İlişkileri Tür: Hakemli Dergi
Mesleki Bağlılığın Bireylerin Mesleklerine Ve Çalıştıkları Örgüte İlişkin Tutumlarını Nasıl Etkilediğini Anlamaya Yönelik Bir Alan Araştırması Makalesi

Dergi / Sayı Bilgileri GERİ DÖN
ISSN 1303-2860
E-ISSN -
Periyod 3 ayda bir yayınlanır
Dosya Sayıyı İndir
Makale Bilgileri
Yazar(lar) Doç. Dr. Bilçin TAK, Arş.Gör.Dr. B. Aydem ÇİFTÇİOĞLU, Yrd. Doç.Dr. Alis ÖZÇAKIR, Ahmet DİVLELİ
Kurum(lar) Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Görüntülenme 1306
Paylaşım
Mesleki Bağlılığın Bireylerin Mesleklerine Ve Çalıştıkları Örgüte İlişkin Tutumlarını Nasıl Etkilediğini Anlamaya Yönelik Bir Alan Araştırması
Özet

Bu çalışma “mesleki bağlılık bireylerin mesleklerine ve örgütlerine karşı tutumlarını nasıl etkilemektedir?” sorusundan hareketle mesleki bağlılık ile meslekten ve örgütten ayrılma niyeti arasındaki ilişkileri incelemektedir. Bu kapsamda Bursa’da faaliyet gösteren sekizi devlet ve biri üniversite hastanesi olma üzere dokuz kamu hastanesinde görev yapan 324 hekimden oluşan bir örneklemden veri toplanmıştır. Yapısal eşitlik modelleme Analizi sonuçları duygusal mesleki bağlılığın meslekten ayrılma niyeti üzerinde doğrudan ama negatif bir etkiye sahip olduğunu; meslekten ayrılma niyetinin ise örgütten ayrılma niyeti üzerinde doğrudan ve pozitif yönde bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Araştırma bulguları ayrıca duygusal mesleki bağlılık ile örgütten ayrılma niyeti arasında nedensel bir ilişki olduğunu ve meslekten ayrılma niyetinin bu ilişkide aracı bir role üstlendiğini göstermektedir. Bulgulara ilişkin kısıtlar ve gelecek çalışmalar için öneriler sonuç bölümünde tartışılmıştır.

193