İş,Güç; Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi 11. Sayısı (2005)

Alan: İnsan Kaynakları, Endüstri İlişkileri Tür: Hakemli Dergi
Marka Bilgisi Ve Marka İlişkilerinin Mevcut Ve Gelecekteki Satın Alımlara Etkisi Makalesi

Dergi / Sayı Bilgileri GERİ DÖN
ISSN 1303-2860
E-ISSN -
Periyod 3 ayda bir yayınlanır
Dosya Sayıyı İndir
Makale Bilgileri
Yazar(lar) Yrd.Doç.Dr.Şükrü YAPRAKLI, Polat CAN
Kurum(lar) ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Görüntülenme 1517
Paylaşım
Marka Bilgisi Ve Marka İlişkilerinin Mevcut Ve Gelecekteki Satın Alımlara Etkisi
Özet

Günümüz pazarlarında yaşanan hızlı gelişme, pazarda rekabet avantajı yaratmayı güçleştirmektedir. İşletmeler, benzer ürünlerde rekabet üstünlüğü sağlamak için fiziksel farklılıklar yerine “marka” gibi soyut faydalara yönelmektedirler. Marka, hem tüketicinin ürün ve hizmete ilişkin düşüncesini yansıtmakta hem de firmalar arasındaki rekabette önemli rol oynamaktadır. Çünkü marka, ürünü tanımlayıcı parçalardan biridir ve ürüne değer katar. Güçlü markalar, uzun ve kısa vadede satışların ve gelirlerin artmasını sağlamaktadır. Bu yüzden, stratejik marka yönetiminin amacı güçlü markalar oluşturarak pazarda uzun süre kalabilmektir. Ancak bir markanın güçlü olarak tanımlanabilmesi için tüketicinin markayı tanıması, güvenmesi ve markanın sadık müşterisi olması gerekmektedir. Araştırmada marka bilgisi, güveni, memnuniyeti ve bu değişkenler arasındaki ilişkilerin, mevcut ve gelecekteki satın alımlara etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Araştırma kapsamına, mevcut pazarın büyük bir kısmını ve geleceğin yetişkin pazarını oluşturmaları bakımından gençler alınmıştır. Araştırma 400 üniversite öğrencisi üzerinde uygulanmıştır. Verilerin analizinde ortalama, frekans dağılımı, doğrulayıcı faktör analizi ve yapısal eşitlik modeli kullanılmıştır. Yapılan bu analizlerin sonucunda oluşturulan araştırma modelinin araştırma yapılan saha ve sektör açısından uygun olduğu, marka bilgisi ve marka ilişkilerinin tüketicilerin mevcut ve gelecekteki satın alma davranışlarını etkilediği belirlenmiştir.

193