Alan: Tür: Hakemli Dergi
Kurumsal Yönetim ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul, Türkiye Çalışması Makalesi

Arşiv
Sayı bulunamadı!
Dergi / Sayı Bilgileri GERİ DÖN
ISSN -
E-ISSN -
Periyod -
Makale Bilgileri
Yazar(lar)
Kurum(lar)
Görüntülenme 0
Dosya Makaleyi İndir
Paylaşım
Kurumsal Yönetim ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul, Türkiye Çalışması
Özet

Kurumsal yönetim ile ilgili yapılan çalışmalar alanyazında genişçe yer almasına rağmen, kurumsal yönetimin kurumsal sürdürülebilirlik ile ilişkisinin araştırıldığı çalışmalar sınırlıdır. Milenyumun başında Enron gibi bazı şirket skandalları ile ünlenmiş olsa da kurumsal yönetim, aslında 1990’ların erken dönemlerinde Cadbury raporu gibi yayınlanan bazı raporlarla gündeme gelmiştir. Kurumsal sürdürülebilirlik ise daha çok Brundtland raporu ile dünyada yayılmaya başlamıştır. Araştırmanın amacı kurumsal yönetim ve kurumsal sürdürülebilirlik kavramları arasında bir ilişki olup olmadığının ve eğer bir ilişki varsa bu ilişkinin yönünün ve şiddetinin açığa çıkartılmasıdır. Bu kapsamda BIST XKURY ve XUSRD endekslerinin korelasyonları ve Granger nedensellik testi ile değişkenler arasındaki ilişki araştırılmıştır. Analiz sonucunda, değişkenler arasında pozitif güçlü bir ilişki yanında çift yönlü nedensellik ilişkisi de elde edilmiştir. Sonuç olarak genel bir değerlendirme yapılmıştır.

193