Alan: Tür: Hakemli Dergi
KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM: BİR LİTERATÜR TARAMASI Makalesi

Arşiv
Dergi / Sayı Bilgileri GERİ DÖN
ISSN -
E-ISSN -
Periyod -
Makale Bilgileri
Yazar(lar) Bahar URHAN TORUN
Kurum(lar)
Görüntülenme 0
Dosya Makaleyi İndir
Paylaşım
KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM: BİR LİTERATÜR TARAMASI
Özet

İnsanoğlu var olduğu andan itibaren çeşitli ihtiyaçları karşılayabilmek için, kendi ihtiyaçları
doğrultusunda iletişim kurmuştur. İletişimin esas amacı olan bu ihtiyaçların sayısı günden güne arttıkça,
bireylerin de iletişim kurma çabası ve ihtiyacı da daha geniş bir çevreyi kapsamaya başlamıştır. Yakın
çevresinde kişisel ve toplumsal ihtiyaçlarını gideremeyen bireyler bu vesile ile seyahat etmeye başlamış,
bu seyahatler sayesinde de yeni kültürler tanıma imkanına sahip olmuştur.
Modern ulaşım araçlarının gelişmesi ile insanların sadece seyahat amaçlı olarak değil, yerleşmek
ve orayı yaşadığı çevre haline getirmek için de başka kültürleri tercih etmesi ve bu kültürlerel içiçe
yaşayarak benimsemesine de olanak sağlanmıştır. Daha iyi iş ve yaşam olanaklarına sahip olmak isteyen
bu bireyler kimi zaman geçici olarak kimi zaman da kalıcı olarak farklı toplumlarda yaşamaktadır. Yeni
tanıştığı farklı kültürün özelliklerini ve bu kültüre ait değerleri benimseyen ve iletişimini bu bilgiler
doğrultusunda gerçekleştirmeye çalışan bireyler, yeni kültürün esas sahibi olanyani o kültüre ait olan
bireyler tarafından da kabul görmektedir.
Günümüzde kültürlerin iletişimi, modern iletişim teknolojileri ve imkanlarısayesinde artık dünya
üzerindeki bütün toplumlar açısından kaçınılmazdır. Bu iletişimin gelişmesi ile dünya, gittikçe tek bir
toplum gibi davranan ve tek bir kültüre ait şekilde yaşayan ortak bir hayat geliştirme durumuna
gelmektedir. İlk kullanıldığı dönemde kehanet gözü ile bakılan global köy kavramı zaman içinde kendini
bu şekilde gerçekleştirmeye başlamıştır. Bu gerçeğin farkında olan toplumlar, kültürlerarası iletişim
becerilerini her gün daha fazla geliştirmeye çalışmaktadır.
Kültürler arasında gerçekleştirilen iletişimi engelleyen ya da kesintiye uğratan bazı faktörler ise,
toplumların kendini geliştirip, yenilemesine de engel teşkil etmektedir. Bu engelleri aşmak da, öncelikle
engel olan şartları anlamak ve psikolojik durumları bilmek, onları tanımaya çalışmak ve onlar hakkında
mümkün olduğunca fazla bilgi sahibi olmak ile mümkündür.
Bu çalışmanın amacı, kültürlerarasında gerçekleştirilen iletişimin, dünya üzerindeki her bir
bireyi ilgilendiren ortak bir iletişim olduğunu ve bu iletişimi nelerin engelleyip, nelerin geliştirdiği
hakkında bir literatür taraması yapmak ve bu konuda verilen bilgileri derleyerek yeni bir kaynak sunmaya
çalışmaktır.