Arşiv
Dergi Künyesi GERİ DÖN
Dergi Hakkında Yayın Kurulu Makale Gönderme
ISSN -
E-ISSN 2587-117X
Periyod Yılda 3 Sayı şeklinde yayınlanır
Web Web sitesine gitmek için tıklayın
Görüntülenme 0
Paylaşım
Dergi Hakkında

Külliyat, Nisan, Ağustos ve Aralık olmak üzere yılda 3 sayı olarak yayımlanır. Dergiye Osmanlı dönemini ele alan edebiyat, tarih, coğrafya, felsefe, din, tasavvuf, felsefe, sosyoloji gibi alanlara ait özgün çalışmalar kabul edilir.

Yayın Kurulu
Editörler/Editors
Prof. Dr. Bahir SELÇUK
Doç. Dr. Hasan ŞENER
Doç. Dr. Nazmi ÖZEROL

Editör Yardımcıları/Sub-Editors
Dr. Fatih ELÇİ
Dr. Yunus DOĞAN
Uzm. Mesut ALGÜL
 
Yayın Kurulu/Editorial Board
Prof. Dr. Bahir SELÇUK
Prof. Dr. Beyhan KESİK
Prof. Dr. Süleyman ÇALDAK
Doç. Dr. Hasan ŞENER
Doç. Dr. Nazmi ÖZEROL
Yrd. Doç. Dr. Sıtkı NAZİK
Dr. Fatih ELÇİ
Dr. Yunus DOĞAN
Uzm. Mesut ALGÜL
Uzm. Muhammed ÜLGEN
Uzm.Selahattin TOPBAŞ
 

Prof. Dr. Abdulhalim AYDIN

Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Ahat ÜSTÜNER

Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet BURAN

Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet KARTAL

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. Ali YILDIRIM

Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Amila BUTUROVİĆ

York University

Prof. Dr. Aydın ÇELİK

Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Beyhan KESİK

Giresun Üniversitesi

Prof. Dr. Burhan AKPINAR

Harran Üniversitesi

Prof. Dr. Claudia Römer

University of Vienna

Prof. Dr. Enver ÇAKAR

Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Ercan ALKAYA

Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK

Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. H. Mustafa SIVACI

Yıldırım Bayezid Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan KAVRUK

İnönü Üniversitesi

Prof. Dr. İ. Halil TUĞLUK

Adıyaman Üniversitesi

Prof. Dr. İdris KADIOĞLU

Dicle Üniversitesi

Prof. Dr. İsmail GÜLEÇ

Medeniyet Üniversitesi

Prof. Dr. Kâzım YOLDAŞ

Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Lars JOHANSON

Johannes Gutenberg University

Prof. Dr. Murat SUNKAR

Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer Osman UMAR

Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Sadettin TONBUL

Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Süleyman ÇALDAK

İnönü Üniversitesi

Prof. Dr. Şener DEMİREL

Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Tarık ÖZCAN

Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Yüksel ARSLANTAŞ

Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Zahir KIZMAZ

Fırat Üniversitesi

Doç. Dr. Amina Siljak JESENKOVİC

University of Sarajevo

Doç. Dr. Edith Gülçin AMBROS

University of Vienna       

Makale Gönderme

YAZIM VE YAYIN İLKELERİ

Külliyat, Nisan, Ağustos ve Aralık olmak üzere yılda 3 sayı olarak yayımlanır. Dergiye Osmanlı Dönemini ele alan edebiyat, tarih, coğrafya, felsefe, din, tasavvuf, felsefe, sosyoloji gibi alanlara ait özgün çalışmalar kabul edilir.

 Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. Bunun yanında diğer dillerde de yazı kabul edilebilir.

 Dergiye gönderilen yazılar, daha önce yayımlanmamış olmalı, başka bir dergide değerlendirme aşamasında olmamalıdır.

 Sisteme yüklenen metinlerin yazım ve yayın ilkelerine göre düzenlenmiş olması şarttır. Editörler tarafından incelenen yazılar, düzeltilmek üzere iade olunabilir; uygun bulunmayan çalışmalar reddedilebilir.

 Editör onayından geçen yazılar, en az iki hakeme gönderilir. Değerlendirmeye gönderilen çalışmalarda yazar(lar)ın ve hakemlerin isimleri gizli tutulur. Gerekli hâllerde çalışma ikiden fazla hakeme gönderilebilir. Hakemlerin önerileri editör tarafından takip edilir.

 Yazılar daha önce bildiri şeklinde sunulmuşsa, tarih ve yer belirtmek şartıyla; yayın kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde yayımlanabilir. Bu konudaki her türlü sorumluluk yazar(lar)a aittir.

Külliyat, gönderilen yazılarda düzeltme yapmak, yazıları yayımlamak/yayımlamamak haklarına sahiptir. Çalışmalar hakem sürecini tamamlamış olsa da yayın kurulu tarafından reddedilebilir. Yazar(lar) hakemlerin olumsuz görüşlerine kanıt göstermek koşuluyla itiraz edebilir. Bu itiraz incelenir ve gerekli görülürse farklı hakem görüşlerine başvurulur.

 Yayımına karar verilen çalışma sıraya konur, hangi sayıda yayımlanacağı yazarına bildirilir.

 Yazılar; notlar, tablo, şekil, grafik ve referanslar dâhil 30 sayfayı geçmemelidir. Şekil, fotoğraf, grafik ve çizimlere sıra numarası verilmeli ve metin içinde yeri geldikçe bu sıra belirtilip üzerine başlığı, nakledildiyse alt yazıda kaynağı yazılmalıdır.

 Dergiye gönderilen çalışmalarda dil bilgisi kurallarına (imla, noktalama, açıklık, anlaşılırlık vs.) azami derecede riayet etme mecburiyeti vardır. Bu nedenle oluşabilecek problemler ve eleştirilerden tamamen yazar(lar) sorumludur.

 Yazının başlığının altında yazar adı, unvanı, görev yaptığı kurum ve kendisine ulaşılabilecek e-posta adresi gibi bilgilere yer verilmemelidir. Yazar adları, editör tarafından görülebildiğinden, bu bilgiler yazıya editör tarafından eklenecektir. Yazılar sisteme eklenirken, yazara ait herhangi bir bilginin yazıda yer almadığından emin olunmalıdır. Bu husus, makaleyi inceleyecek hakemlere daha rahat hareket imkânı tanıması açısından son derece önemlidir.

 Dergiye gönderilen yazıların bütün telif hakları Külliyat’a ait olup izin alınmaksızın başka bir yerde yayınlanamaz, çoğaltılamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Yazılardan doğabilecek yasal sorumluluklar yazar(lar)ına aittir.

Külliyat’a gönderilen yazılar, referans sistemi, dipnot gösterme biçimi ve kaynakça düzenlenmesinde aşağıdaki tablodaki gibi olmalıdır. Yazım ve yayım ilkeleri aşağıda tabloda verilmiştir. Makalelerin buna göre biçimlendirilmesi gerekmektedir.

 

 

BİÇİMSEL İLKELER

 

Kâğıt Boyutu

A4 Dikey

Üst Kenar Boşluğu

2.5

Alt Kenar Boşluğu

2.5

Sol Kenar Boşluğu

2,5

Sağ Kenar Boşluğu

2,5

Yazı Tipi

Calibri

Yazı Tipi Sitili

Normal

Yazı Tipi Boyutu (Normal Metin)

10 Punto

Yazı Tipi Boyutu (Dipnot Metin)

9 Punto

Paragraf Girintisi (Yapılmaz)

0

Türkçe Ana Başlık ve Aralık

12 Punto,  Baş Harfler Büyük ve 1 Satır Aralığı

İngilizce Ana Başlık ve Aralık (En Fazla 220 Harf)

11 Punto, Baş Harfler Büyük Harf ve 1 Satır Aralığı

Sayfa Sayısı (En fazla)

30

Özet ve Abstract Kısımlarının Sözcük Sayısı

150-200

Abstract ve Özet Kısımlarının Yazı Tipi Boyutu

9 Punto

Anahtar Kelime/Key Words Sayısı

3-5, küçük harflerle (özel isimler hariç)

Ana Metin

A4 boyutunda (29.7×21 cm.) kâğıtlara, MS Word programında, Calibri yazı karakteri ile 10 punto, 1.15 satır aralığıyla yazılmalıdır. Sayfa kenarlarında 2.5 cm. boşluk bırakılmalı ve sayfalar numaralandırılmamalıdır.

Makale metninde paragraf başı yapılmamalı, paragraf araları (6 nk) boşluk bırakılarak belirginleştirilmelidir (Ofis'te Paragraf-Girinti ve Aralıklar-Aralık-Önce-6 nk; Sonra-6 nk).

Makale içindeki tablolar, biçimsel olarak aşağıda verilen örneğe benzer şekilde, kendi içeriğinin gerektirdiği biçimde oluşturulacak; tablo başlığı üstte, tablo numarası içerecek şekilde, sola dayalı bold yazılacaktır. Tabloda yer alan bütün bilgiler 9 punto, 1 satır aralığıyla yazılmalıdır.

BAŞLIKLAR

Kendi içinde uyumlu ve standart olacak şekilde a numaralandırmalı, (10 punto, bold)

ANA BAŞLIKLARIN bütün harfleri, Alt Başlıkların ilk harfleri büyük olmalı

 

Alıntılar

 

Doğrudan alıntılar tırnak içinde verilmelidir. 2.5 satırdan az alıntılar satır arasında; 5 satırdan uzun alıntılar satırın sağından ve solundan 1.5 cm içeride, blok hâlinde ve 1 satır aralığıyla 9 punto ile yazılmalıdır.

Dipnotlar

Dipnot kullanımından mümkün olduğunca kaçınılmalı, kaynaklar kesinlikle dipnotta gösterilmemeli yalnız açıklamalar için başvurulmalı ve otomatik numaralandırma yoluna gidilmelidir.

 

Metnin sonunda KAYNAKÇA başlığı altında, atıfta bulunulan kaynaklar soyadına göre sıralanmalıdır. Kaynakça için asılı paragraf biçimi uygulanmalıdır (Ofis'te Paragraf-Girinti ve Aralıklar-Girinti-Özel-Asılı Paragraf, Değer: 1 cm., Aralık Önce: 6, Sonra: 6, Satır Aralığı: Tam, Değer:1) Kaynakçada yalnızca yazıda gönderme yapılan kaynaklara yer verilmeli ve yazar soyadına göre alfabetik sıra izlemelidir.

 

Tablolar-Şekiller

Tabloların numarası ve başlığı bulunmalıdır. Tablo numarası üste, tam sola dayalı olarak dik yazılmalı; tablo adı ise, her sözcüğün ilk harfi büyük olmak üzere eğik yazılmalıdır. Tablolar metin içinde bulunması gereken yerlerde olmalıdır. Şekil numaraları ve adları şeklin hemen altına ortalı şekilde yazılmalıdır. Şekil numarası eğik yazılmalı, nokta ile bitmelidir. Hemen yanından sadece ilk harf büyük olmak üzere şekil adı dik yazılmalıdır.

Tablo 1. Divandaki Gazellerle İlgili Özellikler

Resimler

Yüksek çözünürlüklü, baskı kalitesinde taranmış hâlde makaleye ek olarak gönderilmelidir. Resim adlandırmalarında, şekil ve çizelgelerdeki kurallara uyulmalıdır. Şekil, çizelge ve resimler yazının üçte birini aşmamalıdır. Şekil, çizelge ve resimler estetik olmak şartı ile metin içinde uygun yerlere yerleştirebilir.

 

KAYNAK GÖSTERME

 

 1. Metin İçi Gönderme
 1. Gönderme ve doğrudan alıntılar metin içinde aşağıdaki şekilde gösterilecek, konuyla ilgili kaynaklar Kaynakça kısmında verilecektir. Kaynak gösterme için kesinlikle dipnot kullanılmayacaktır.

(Selçuk 2015: 15), (Çaldak vd. 2002: 16), (Özerol 1944: 15; Elçi 2017: 85)

 1. Metin içinde, gönderme yapılan yazarın adı verildiğinde sadece yayın tarihi ve sayfa numarası yazılacaktır: Kavruk (1996: 28) çalışmasında….
 2. İkinci kaynaktan yapılan alıntılarda asıl kaynak da belirtilecektir:

Tarlan (1926, Dilçin 1998’den) veya (Yıldırım 1936’dan akt. Selçuk 1982: 76)

 

 1. Kaynakça
 1. Telif kitaplar:

Yazarın Soyadı, Adı (Tarih). Eser Adı. Yayın Yeri: Yayınevi.

İsen, Mustafa (2012). Tezkireden Biyografiye. İstanbul: Kapı Yay.

 1. Divan, tezkire, mesnevi vb. eserlerin yayımları da aynı şekilde gösterilecektir:

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latifî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nüzemâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.

Akyüz, Kenan, S. Beken, S. Yüksel, M. Cunbur (1958). Fuzulî Türkçe Dîvân. Ankara: İş Bankası Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi Meşâ’irü’ş-Şu’arâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

 1. Hazırlanan ve çevrilen kitaplar: Yazarın Soyadı, Adı (Tarih). Eser Adı. hzl./çev. Yayın Yeri: Yayınevi.

Wellek, R ve A. Warren (2009). Yazın Kuramı. çev. Y. Salman ve S. Karatay. İstanbul: Çağlayan Yay.

 1. Yayına hazırlayan, hazırlayan veya editörü olan bir kitapta yayımlanmış makaleler: Yazarın Soyadı, Adı (Tarih). “Makalenin Başlığı”. Eser Adı. yay. hzl./ hzl./ed. Yayın Yeri: Yayınevi. Sayfa aralığı.

Togan, İsenbike (2012). “Bugünü Anlamak İçin Orta Asya Tarihine Bir Bakış”. Bağımsızlıklarının Yirminci Yılında Orta Asya Cumhuriyetleri Türk Dilli Halklar – Türkiye İle İlişkiler I. Kitap. ed. Ayşegül Aydıngün ve Çiğdem Balım. Ankara: AKM Yay. 19-50.

Türk Edebiyatı Tarihi (2006). 4 C. ed. Talât S. Halman vd. Ankara: KTB Yay.

 1. Ansiklopedi maddeleri: Yazarın Soyadı, Adı (Tarih). “Maddenin Başlığı”. Ansiklopedinin Adı. Ciltno. Yayın Yeri: Yayınevi. Sayfa aralığı.

İpekten, Haluk (1991). “Azmî-zâde Mustafa Hâletî”. İslâm Ansiklopedisi. C. 4. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay. 348-349.

 1. Dergide yayımlanmış makaleler: Yazarın Soyadı, Adı (Tarih). “Makalenin Başlığı”. Derginin AdıCilt no (sayı no): Sayfa aralığı.

Ersoy, Ersen (2012). "XVI. Asır Şairi Azîzî'nin (ö. 1585) Bazı Gazelleri". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (1): 140-161.

 1. Tezler: Yazarın Soyadı, Adı (Tarih).Tez Başlığı. Tez Tipi. Üniversitenin bulunduğu şehir: Üniversite adı.

Karakaya, Burcu (2012). Garîbî’nin Yûsuf u Züleyhâ'sı: İnceleme-Tenkitli Metin-Dizin. Yüksek Lisans Tezi. Kırşehir: Ahi Evran Üniversitesi.

 1. Yazmalar: Yazar. Eser Adı. Kütüphane. Koleksiyon. Katalog numarası. yaprağı.

Âsım. Zeyl-i Zübdetü'l-Eş‘âr. Millet Kütüphanesi. A. Emirî Efendi. No. 1326. vr. 45a.

 1. Web ortamında yayımlanmış dergiden ve web sitesinden yapılan alıntılar:

Budak, Ali (2009). "XVI. Yüzyıldan Sıradışı Bir Şair Portresi: Gedizli Hasbî". Turkish Studies= Türkoloji Araştırmaları: Prof. Dr. Meserret Diriöz Hatırasına 4 (2): 152-164.http://www.turkishstudies.net/Makaleler/1513093045_7budakali.pdf [erişim tarihi: 30.11.2010]

Keser, Aşkın. “Meslek Seçimi ve Seçimi Etkileyen Faktörler”. www.yazimkilavuzu/isguc_org-is yasami portali.htm [erişim tarihi: 18.01.2007].