uyuşmazlık mahkemesi dergisi 4. Sayısı (12/2014)

Alan: Hukuk Tür: Hakemli Dergi
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLE İLGİLİ TÜRKİYE’DEKİ KANUN TASARISININ AVRUPA BİRLİĞİ VERİ KORUMA DİREKTİFİ IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Makalesi

Dergi / Sayı Bilgileri GERİ DÖN
ISSN 2147-8376
E-ISSN 2149-7966
Periyod 6 ayda bir yayınlanır
Makale Bilgileri
Yazar(lar) Nurullah Tekin
Kurum(lar)
Görüntülenme 64
Dosya Makaleyi İndir
Paylaşım
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLE İLGİLİ TÜRKİYE’DEKİ KANUN TASARISININ AVRUPA BİRLİĞİ VERİ KORUMA DİREKTİFİ IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Özet

Kişisel verilerin korunması, birçok uluslararası anlaşmalarda özel hayata
ve aile hayatına saygı hakkı ile yakından ilgili ancak ondan farklı olarak,
temel hak şeklinde düzenlenmiştir. Avrupa Birliği içerisinde çeşitli
direktifler kişisel verilerin kullanımını düzenlemektedir, ancak bunlardan
en kapsamlı olanı, bireyin mahremiyetini ve kişisel verilerin kullanımını
koruyan ‘AB Veri Koruma Direktifi’dir. Kişisel verilerin korunmasına
ilişkin giderek fazlalaşan bu hassasiyete rağmen, Türkiye’de kişisel veri
gizliliğini düzenleyen bir kanun henüz, bazı mevzuat bölümleri kişisel
verilerin korunması ile ilgili olmasına rağmen, yoktur. Adalet Bakanlığı
tarafından birkaç yıldır hazırlanan ve geliştirilen ancak başarıya ulaşmamış
bir “Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Kanun Taslağı” vardır. Bu
çalışmamızda, AB Veri Koruma Direktifi ayrıntılı bir şekilde anlatılmakta,
Türkiye’deki mevcut durum ve bağımsız bir kişisel verilerin korunması
kanununa neden gereksinim duyulduğu açıklığa kavuşturulmaya
çalışılmaktadır. Son olarak da, Türkiye’deki ‘Kişisel Verilerin Korunmasına
Dair Kanun Tasarısı’ karşılaştırmalı olarak incelenmekte ve buna göre
kritiği yapılmaktadır.

193