Human Rights Review 12. Sayısı (12/2016)

Alan: Tür: Hakemli Dergi
“Kanunsuz” Düşman Muharipler: Emsalsiz Gerilimler İçeren İstisnai Bir Kategori Makalesi

Dergi / Sayı Bilgileri GERİ DÖN
ISSN 1309-9493
E-ISSN -
Periyod 6 ayda bir yayınlanır
Dosya Sayıyı İndir
Makale Bilgileri
Yazar(lar) Tuğba SARIKAYA GÜLER
Kurum(lar)
Görüntülenme 65
Paylaşım
“Kanunsuz” Düşman Muharipler: Emsalsiz Gerilimler İçeren İstisnai Bir Kategori
Özet

Bu makale, Amerikan terörle savaşı
sürecinde “kanunsuz düşman muharipleri”
nitelemesinin nasıl ve niçin doğduğunu,
ne tür roller oynadığını ve bu söylemin
sonuçlarının ne ölçüde modern Silahlı
Çatışmalar Hukuku ve Uluslararası İnsan
Hakları Hukuku ile uyumlu olduğunu
araştırmak üzere tasarlanmıştır. Bu
bağlamda, Amerika Birleşik Devletleri’nin
(ABD) sınırları dışında yürüttüğü
operasyonları (özellikle Guantanamo
Kampı’ndaki yakalama, gözaltına
alma, muamele ve kovuşturma şartları
bakımından) inceledikten sonra makale,
ABD’nin bu yeni kategoriyi uluslararası
terör şüphelilerini hukuki bir bilinmezliğe
sürüklemek amacıyla kullandığını ifade
eder. Bu süreçte, Uluslararası İnsan
Hakları Hukuku hükümlerinin kapsamı,
yüksek güvenlik endişeleri sebebiyle
hukukiliği ciddi şüpheler içeren bir şekilde
sınırlandırılmıştır. Örneğin, uygulanan
ağırlaştırılmış sorgulama tekniklerine ve
diğer kötü muamele biçimlerine, kanunsuz
düşman muhariplerinin önemli bir ölçüde
güvenlik riski taşıdığı iddiasıyla meşruiyet
kazandırılmıştır. Ayrıca ABD, terörle
savaş operasyonları kapsamında Cenevre
Sözleşmelerini uygulamayı reddettiğinde,
sorumlu olduğu insancıl yükümlülüklerden
de kaçınmıştır. Fakat bu istisnai kategorinin
hukukiliği ziyadesiyle problemli olduğundan,
süreç uzun dönemde gelecekteki terörle
mücadele çabaları için oldukça zararlı bir
hale dönüşmüştür.

193