Kafkasya Çalışmaları- Sosyal Bilimler Dergisi

Alan: Tarih, Antropoloji Tür: Hakemli Dergi


Dergi Künyesi GERİ DÖN
Dergi Hakkında Yayın Kurulu Makale Gönderme
ISSN 2149-9527
E-ISSN 2149-9101
Periyod 6 ayda bir yayınlanır
Web Web sitesine gitmek için tıklayın
Görüntülenme 151
Paylaşım
Dergi Hakkında

Kafkasya Çalışmaları – Sosyal Bilimler Dergisi hakemli, bilimsel bir dergidir. Mart ve eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez çıkar. Dergide Türkçe, İngilizce ve Rusça olarak tarih, coğrafya, etnoloji, antropoloji, dilbilim (sosyo-linguistics), politika, uluslararası ilişkiler vd. sosyal bilim alanlarında Kafkas halklarını konu alan akademik makaleler ve kitap incelemeleri yayınlanır. 

Batı’da olduğu gibi Türkiye’de de Kafkasya genellikle Rusya çalışmaları ya da Orta Asya ile birlikte bölge çalışmaları kapsamında ele alınmaktadır. Stratejik araştırmalar Kafkasya ile esas olarak petrol, enerji hatları, etnik çatışmalar bağlamında ve ulusal çıkarlar zemininde ilgilenir. Tarih çalışmalarının ağırlıkta olduğu sosyal bilimler alanında ise Kafkasya Osmanlı tarihi çerçevesinde veya ‘Türk Dünyası’ içinde yer kendine bulur.   Kafkasya Çalışmaları – Sosyal Bilimler Dergisi, hem bu iki alanın eksik bıraktığı boşluğu doldurma hem de Kafkasya hakkındaki yanlış bilgilendirmelere ve tek yönlü yaklaşımlara alternatif olma iddiasındadır.

Farklı disiplinlerden akademisyenler, araştırmacılar arasında bir köprü işlevi görerek Kafkasya çalışmalarını tarihi, sosyolojik, politik ve ekonomik bir formasyon olarak genişletmeyi ve derinleştirmeyi önceleyen dergi böylece Türkiye’de Kafkasolojinin akademik bir disiplin olarak oluşmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

 

Yayın Kurulu

Zeynel BESLENEY zabesleney@jocas.net

Georgy CHOCHİEV georg-choch@yandex.ru

Ümit EKİN umitekin@gmail.com

Lars HANSEN lars_funch_h@hotmail.com

B. HEWİTT gh2@soas.ac.uk

Seteney SHAMİ shami@ssrc.org

Anzor KUSHHABİYEV anzor-vk@mail.ru

Murat TOPÇU murattopcu67@hotmail.com

Tufan TURAN tturan@gmail.com

Sufian ZHEMUKHOV zhemukho@gwu.edu

Makale Gönderme

Ön Değerlendirme

Kafkasya Çalışmaları - Sosyal Bilimler Dergisi'ne orijinal makale, çeviri ve kitap tanıtımı türünde yazılar gönderilebilir.

Dergiye gönderilen bütün yazılar önce editörler tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur. Derginin yayın kapsamına girmeyen, içerik ve biçimsel koşullar açısından akademik yazı formatına uymayan yazılar hakemlik süreci başlatılmadan geri çevrilir veya bazı değişiklikler istenebilir. Editoryal incelemenin sonucu yazara bildirilir. Hiçbir makale olumlu hakem raporu olmadan editörler tarafından yayına kabul edilemez.

Farklı dillerde hakemli akademik dergilerde yayınlanmış makalelerin çevirileri derginin yayın kapsamına uygun görülürse, derginin dil editörleri tarafından kontrol edilir ve yapılan çevirinin uygun bulunması halinde yayınlanır. 

 

Hakem Değerlendirmesi

Kafkasya Çalışmaları – Sosyal Bilimler Dergisi’ne yayınlanması amacıyla gönderilen her makale aşağıda belirtilen hakem değerlendirme sürecinden geçer.Sürecin her aşamasında, hakemlerin ve yazarların isimlerinin saklı tutulduğu çift-kör hakemlik sistemi uygulanır.

Ön değerlendirme aşamasını geçen makaleler Editör ve/veya Yayın Kurulu tarafından belirlenen iki hakeme gönderilir. Uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak gerek derginin yayın ve danışma kurulu üyeleri, gerekse dışarıdan akademisyenlerhakem olarak belirlenebilir.

Hakemler kendilerine gönderilen yazıları orijinallik, metodoloji, literatüre katkı, bulguların sunumu ve sonuçların desteklenmesi ve daha önce yapılan çalışmalardan yararlanma açısından değerlendirirler. Hakemler makaleyi kabul edebilir, reddedebilir veya yazarlardan biçime ve/veya öze yönelik düzeltme yapmalarını isteyebilirler. Bir makalenin yayına kabul edilebilmesi için en az iki hakemin olumlu görüş bildirmesi gerekmektedir. Hakem raporlarından birinin olumlu, diğerinin olumsuz olması durumunda makale üçüncü bir hakeme daha gönderilir.

Hakem veya hakemlerin düzeltme istemeleri durumunda, yazar hakemler tarafından yapılan eleştiri ve önerileri göz önünde bulundurarak istenen düzeltmeleri en geç 30 gün içerisinde tamamlayarak makaleyi tekrar gönderir. Bir ay içerisinde gönderilmeyen makaleler için hakemlik süreci yeniden başlatılır. Hakemler aynı makale için birden fazla kez düzeltme isteyebilirler. Yayına kabul edilmeyen yazılar yazarlarına iade edilir.

Hakem raporları dergi editörlüğü tarafından 5 yıl süreyle saklanır.

Yazarlar hakemlerin olumsuz görüşlerine, istedikleri değişiklik ve düzeltmelere karşı kanıt göstermek koşuluyla itiraz edebilirler. Bu itiraz Yayın Kurulu tarafından incelenir ve gerekli görülürse farklı hakem görüşüne başvurulur. 

Çalışmalarının yayınlanabilmesi için yazarlar, hakemlerin ve Yayın Kurulu’nun görüş ve önerilerini dikkate almak zorundadırlar.

Hakemler tarafından olumlu görüş bildirilerek yayınlanma aşamasına gelen tüm makaleler için son değerlendirme Yayın Kurulu tarafından yapılır. Yayın Kurulu tarafından “yayınlanabilir” kararı verilen makaleler yayın sırasına alınır.

Kafkasya Çalışmaları – Sosyal Bilimler Dergisi’ne makale gönderen yazarlar, söz konusu hakem değerlendirme koşullarını ve sürecini kabul etmiş sayılırlar.

1. Kafkasya Çalışmaları dergisi, makalelerin Türkçe ve İngilizce özetlerini yayınlamaktadır. Bu nedenle, makalelerde 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde birer Özet ve Abstract bulundurulması gerekmektedir.

2. Makalelerin indekslenebilmesi açısından, özetlerin altına, 4-5 kelimelik Anahtar Kelimeler, Türkçe ve İngilizce olarak eklenmelidir.

3. Makele içerisinde, yazarla ilgili herhangi bir isim veya kurum bilgisi yer almamalıdır. Dergimiz Kör Hakemlik Sistemi kullanacağı için bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.

4. Jocas Kafkasya Çalışmaları Dergisi, Açık Dergi Sistemleri Yazılımı kullanmaktadır. Açık Dergi Sistemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için Bkz. http://pkp.sfu.ca/ojs/. Dergiye makale yüklemek için öncelikle kayıt olmanız gerekmektedir. Kaydınızı gerçekleştirdikten sonra sistem üzerinden Yeni Gönderi başlığı altından makalenizi sisteme yükleyebilirsiniz. Makalenin hakem ve yayın aşamaları ile ilgili süreci Kullanıcı Panelinizden takip edebilirsiniz.

5. Dergiye gönderilen makalelerin daha önceden yayınlanmamış olması veya aynı anda başka bir derginin değerlendirme sürecinde olmaması gerekmektedir. Sempozyum bildirileri ise bu hususun bildirilmesi şartıyla dergimizde yayınlanabilir.

6. Dergimiz MLA Referanslama Sistemini kullanmaktadır. Bu nedenle makalelerdeki alıntıların bu sisteme göre düzenlenmesi gerekmektedir. MLA sistemi ile ayrıntılı bilgi için bkz. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/public/journals/5649/mla.pdf

7. Yazarlar, makalelerini aşağıdaki sayfa düzenine uygun bir şekilde hazırlamalıdır:

- Kağıt Boyutu: ZARF C5 Dikey

- Kenar Boşlukları: Üst (2,5 cm), Alt (2,5 cm), Sol (2,5), Sağ (2)

- Paragraf Başı: 0,5 CM

- Blok Alıntı: Soldan 1 cm.

- Yazı Tipi: Calibri

- Satır Aralığı: Tek

- Yazı Boyutu: 11 Punto (Kaynakça ve Blok Alıntı: 10 Punto, )

- Paragraf Aralığı: Alt ve Üst 6 nk

Dergimize makale başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız, Dergi Hakkında sayfasındaki dergi yayın politikasını ve Yazar Rehberi'ni incelemenizi öneririz. Yazarlar dergiye gönderi yapmadan önce kayıt olmalıdır. Kaydolduktan sonra, Giriş bağlantısı aracılığıyla 5 basamaklı gönderi işlemine başlayabilir.Okuyucuların yayın bildirimi servisine kayıt olmaları önerilir. Bu işlem dergi giriş sayfasının üst kısmında yer alan Kayıt bağlantısından gerçekleştirilebilir. Bu servise kayıt yaptıran okuyucuya her yeni sayı yayınlandığında İÇİNDEKİLER sayfası e-posta aracılığı ile iletilir. Derginin gizlilik bildiriminde belirtildiği gibi, yazarların kimlik bilgileri ve e-posta adresleri hiç bir şekilde başka amaçlar için kullanılmayacaktır.Araştırma kütüphanelerine, bu dergiyi elektronik dergi kolleksiyonuna almalarını önermekteyiz. Derginin açık kodlu yayın sistemi, kütüphaneyi kullanan akademisyenlerin yayın sürecine katıldıkları diğer dergilerde kullanım için de uygun olabileceğini belirtmek gerekir. Açık Dergi Sitemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Public Knowledge Project sayfasından elde edilebilir.Yazarlar bu dergide yayınlanan çalışmalarını, yayın öncesinde ve sonrasında, kişisel web sitelerinde veya kurumsal arşivlerde, bu dergiye kütüphanecilik kurallarına uygun şekilde referans vererek yayınlayabilirler.Kafkasya Çalışmaları-Sosyal Bilimler Dergisi, yılda 3 sayı olarak yayınlanacaktır. Her yıl Mart ve Eylül aylarında düzenli olarak yayınlanacak iki sayının yanı sıra, her yıl bir özel sayı yayınlanacaktır. Özel sayılara ilişkin makale çağrıları, dergi sitesi ve mail grupları üzerinden yapılacaktır.Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.Bu dergi sitesindeki isimler ve eposta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.

Bu dergide eserlerini yayımlayan yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş bulunmaktadır:

1- Yazar eserin telif hakkını elinde tutar ve ilk yayımlama hakkını dergiye verir. Eser, yazarının belirtilmesi ve ilk yayımının bu dergide yapılması koşuluyla diğerleri tarafından paylaşılmasıına olanak veren Creative Commons Atrribution lisansı altında lisanslanır.

2- Yazar, eserin dergide yayımlanmış versiyonunun tam yetki vermeden dağıtımı (örneğin, kurumsal bir veri bankasına gönderilmesi ya da bir kitapta yayımlanması) için ayrı sözleşme düzenlemeleri yapabilir.

3- Yazarların eserlerini dergiye göndermeden önce ya da gönderi süreci devam ederken internet üzerinden (örneğin, kurumsal veri tabanında ya da kendi web sitelerinde) paylaşmaları teşvik edilir; bu, hem verimli fikir alışverişlerine hem de eserin daha erken ve daha çok atıf almasına yol açabilir (bakınız Açık Erişimin Etkisi).

Kopya düzenleme aşaması, makalenin akıcılığını, anlaşılırlığını, gramer yapısını, sözcük seçimini ve biçimini geliştirmeyi amaçlar. Bu, yazarın makalesinde yapabileceği önemli değişiklikler için son fırsattır; çünkü bundan sonraki aşamada yalnızca dizgi ve formata ilişkin düzeltmeler yapılacaktır. Kopya düzenlemesi yapılacak dosya MS Word veya .rtf dosyası biçiminde olduğundan, kelime işlem dokümanı olarak kolayca düzenlenebilir. Burada düzeltmeler için iki yaklaşım önerilmektedir. Birincisi MS Word programının "Değişiklikleri İzleme" (Track Changes) özelliğini kullanmaktır. Ancak bu yol seçildiğinde yazar, kopya editörü ve editörün programa erişebilmesi gerekir. Önerilen ikinci sistem ise, yazılımdan bağımsızdır ve Harward Educational Review izniyle buraya alınmıştır. Dergi editörü bu talimatları değiştirerek, derginin kendi işleyişine daha uygun biçime getirebilir.

193