Human Rights Review 12. Sayısı (12/2016)

Alan: Tür: Hakemli Dergi
Judicial Deference (Yargısal Geri Durma) ve İnsan Hakları Davalarında Davacıların Durumu Bakımından İrlanda, Birleşik Krallık ve Kanada Yaklaşımlarının Karşılaştırılması Makalesi

Dergi / Sayı Bilgileri GERİ DÖN
ISSN 1309-9493
E-ISSN -
Periyod 6 ayda bir yayınlanır
Dosya Sayıyı İndir
Makale Bilgileri
Yazar(lar) Tamer PAMUK
Kurum(lar)
Görüntülenme 62
Dosya Makaleyi İndir
Paylaşım
Judicial Deference (Yargısal Geri Durma) ve İnsan Hakları Davalarında Davacıların Durumu Bakımından İrlanda, Birleşik Krallık ve Kanada Yaklaşımlarının Karşılaştırılması
Özet

İnsan haklarının realizasyonu
bakımından parlamento, yürütme, idare ve
mahkemelerin rollerinin belirgin olması bir
zorunluluktur. Bununla birlikte bu rollerin
kapsamı ve birbirleri ile olan etkileşimi
tartışma konusudur. Yargının kendi
dışındaki paydaşlara müdahale etmediği
bir alan bırakması olan “judicial deference”
kavramının açık bir tanımı bulunmamaktadır.
Bu belirsizlik nedeniyle insan haklarına
müdahale edildiğini iddia eden davacının
durumunun tartışılması gerekmektedir.
Çünkü bu kurumdan ne anlaşıldığına bağlı
olarak davacının durumu da değişiklik
gösterecektir. Kurumun anlaşılması ve yararlı
olabilmesi için bir çok tanım ve formül ortaya
atılmıştır. Makalemizde İrlanda, Birleşik
Krallık ve Kanada sistemleri incelenecektir.
Kurumun insan hakları davalarında
davacıların hak aramaları üzerinde olumsuz
bir etkisi bulunup bulunmadığı makalenin
ana amacını teşkil edecektir. Kurumun temiz
bir tanımının yapılmaya çalışılmasından
ziyade kurumun hak arayanlar bakımından
etkileri ortaya konulmaya çalışılacaktır.

193