Konusu Economics and Administration Olan Dergiler

Ege Sosyal Bilimler Dergisi

Yayıncı: Ege Üniversitesi

Fiscaoeconomia

Yayıncı: Ahmet Arif EREN

International Journal of Multidisciplinary Studies

Yayıncı: Pamukkale Üniversitesi