Konusu Sosyal Politika Olan Dergiler

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yayıncı: Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yayıncı: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Eurasian Journal of Business and Economics

Yayıncı: International Ataturk Alatoo University

Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi

Yayıncı: Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Güvenlik Stratejileri Dergisi

Yayıncı: Harp Akademileri K.lığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü

Inonu University International Journal of Social Sciences

Yayıncı: İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi(itobiad)

Yayıncı: İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Derneği

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yayıncı: İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yayıncı: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Mehir Aile Dergisi

Yayıncı:

Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi

Yayıncı: Türk Tabipleri Birliği

Mevzuat Dergisi

Yayıncı: Bilçağ Bilgi Çağı Teknolojileri Araştırma Geliştirme A.Ş.

Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yayıncı: Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi

Yayıncı: Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi

Sosyal Güvence

Yayıncı:

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yayıncı: Uşak Üniversitesi

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Yayıncı: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, ODTÜ İİBF

Yükseköğretim Dergisi

Yayıncı: Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD)

193