Konusu Politik Ekonomi Olan Dergiler

Akademik Yaklaşımlar - İnönü Üniversitesi İİBF

Yayıncı: İnönü Üniversitesi İİBF

Bilge Strateji

Yayıncı: Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (BİLGESAM)

Bilgi Dergisi

Yayıncı: Değişim Yayınları

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yayıncı: Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Coğrafi Bilimler Dergisi

Yayıncı: Ankara Üniversitesi-Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yayıncı: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges)

Yayıncı: Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi

Yayıncı: Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yayıncı: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Eurasian Journal of Business and Economics

Yayıncı: International Ataturk Alatoo University

Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi

Yayıncı: Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Güvenlik Stratejileri Dergisi

Yayıncı: Harp Akademileri K.lığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü

Inonu University International Journal of Social Sciences

Yayıncı: İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi(itobiad)

Yayıncı: İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Derneği

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yayıncı: İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yayıncı: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi

Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yayıncı: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi

Yayıncı: Türk Tabipleri Birliği

193