Konusu İnanç Araştırmaları Olan Dergiler

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Yayıncı: Atatürk üniversitesi Türkiyat Araştıamaları Enstitüsü

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yayıncı: Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Doğu Araştırmaları

Yayıncı: E-International Journal of Educational Research

Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges)

Yayıncı: Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yayıncı: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yayıncı: Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yayıncı: Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Inonu University International Journal of Social Sciences

Yayıncı: İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi(itobiad)

Yayıncı: İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Derneği

Marife Dergisi

Yayıncı: Marife Dergisi

Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yayıncı: Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yayıncı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Sosyal Bilimler Dergisi (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü)

Yayıncı: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Yayıncı: Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi Dergisi

Yayıncı: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi

Yeni Fikir

Yayıncı: YENİ FİKİR

193