Konusu Temel Bilimler (Genel) Olan Dergiler

Bilge Uluslararası Fen ve Teknoloji Araştırmaları Dergisi

Yayıncı: Kutbilge Akademisyenler Derneği

Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi

Yayıncı: Bülent Ecevit Üniversitesi

Kent Akademisi

Yayıncı: Karadeniz Yazarlar ve Şairler Derneği

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi

Yayıncı: Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Mühendis Beyinler Dergisi

Yayıncı: Oğuzhan MALLI

Natural and Engineering Sciences

Yayıncı: Cemal Turan

SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Yayıncı: Sakarya Üniversitesi

Soma Meslek Yüksekokulu Teknik Bilimler Dergisi

Yayıncı: Celal Bayar Üniversitesi

Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi

Yayıncı: Selçuk Üniversitesi

TOJSAT

Yayıncı: The association of science, education and technology

Turkish Journal of Crystallography

Yayıncı: Fatih ŞEN

Turkiye Kimya Dernegi Dergisi, Kisim C: Kimya Egitimi

Yayıncı: Türkiye Kimya Derneği