Konusu Yabancı Diller Olan Dergiler

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yayıncı: Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

Akademik Bakış

Yayıncı: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yayıncı: Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Contemporary Language Education Journal

Yayıncı: Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yayıncı: Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Cumhuriyet International Journal of Education

Yayıncı: Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi (DÜSBED)

Yayıncı: Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi

Yayıncı: Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Derneği

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yayıncı: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yayıncı: Dumlupınar Üniversitesi

Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges)

Yayıncı: Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu

Erciyes İletişim

Yayıncı: Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi

Gazi Akademik Bakış

Yayıncı: Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yayıncı: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

İdil Sanat ve Dil Dergisi

Yayıncı: Nevşehir Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi

IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal

Yayıncı: E-International Journal of Educational Research

İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı / Studien zur deutschen Sprache und Literatur

Yayıncı: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Edebiyatı Fakültesi

İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Dergisi

Yayıncı: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi

İstanbul Üniversitesi Dilbilim Dergisi

Yayıncı: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

İstanbul Üniversitesi Şarkiyat Mecmuası

Yayıncı: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi

193