Konusu Beden Eğitimi ve Spor Olan Dergiler

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yayıncı: Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

Akademik Bakış

Yayıncı: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yayıncı: Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Cumhuriyet International Journal of Education

Yayıncı: Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi (DÜSBED)

Yayıncı: Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yayıncı: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yayıncı: Dumlupınar Üniversitesi

E-International Journal of Educational Research

Yayıncı: E-International Journal of Educational Research

Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges)

Yayıncı: Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu

Erciyes İletişim

Yayıncı: Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi

FE Dergi

Yayıncı: Ankara Üniversitesi KASAUM Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yayıncı: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal

Yayıncı: E-International Journal of Educational Research

Kadın / Woman 2000

Yayıncı: Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi

Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yayıncı: Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yayıncı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Savunma Bilimleri Dergisi

Yayıncı: SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Sosyal Bilimler Dergisi (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü)

Yayıncı: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

193