Konusu Lojistik Olan Dergiler

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yayıncı: Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yayıncı: Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ajit-e Bilişim Teknolojileri Akademik Dergisi

Yayıncı: Ajit-e Bilişim Teknolojileri Akademik Dergisi

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi

Yayıncı: Kilis 7 Aralık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Akademik Bakış

Yayıncı: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yayıncı: Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yayıncı: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yayıncı: Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yayıncı: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yayıncı: Dumlupınar Üniversitesi

Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges)

Yayıncı: Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi

Yayıncı: Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yayıncı: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Eurasian Journal of Business and Economics

Yayıncı: International Ataturk Alatoo University

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yayıncı: Ekonomik Mali Yayınlar Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Gazi Akademik Bakış

Yayıncı: Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yayıncı: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

Yayıncı: T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi

IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal

Yayıncı: E-International Journal of Educational Research

193