Konusu Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler Olan Dergiler

Anka Enstitüsü Strateji Dergisi

Yayıncı: ANKA ENSTİTÜSÜ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yayıncı: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Bilig / Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Yayıncı: Ahmet Yesevi Üniversitesi

Bölgesel Çalışmalar

Yayıncı: Gazi Üniversitesi

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Yayıncı: Dokuz Eylül Üniversitesi

Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi

Yayıncı: Hakkari Üniversitesi

EX-LIBRIST - Uluslararası Ekslibris Dergisi

Yayıncı: İstanbul Ekslibris Derneği

Gaziantep University Journal of Social Sciences

Yayıncı: Gaziantep Üniversitesi

Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi

Yayıncı: İstanbul Üniversitesi

Güvenlik Bilimleri Dergisi

Yayıncı: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı

İçtimaiyat Sosyal Bilimler Dergisi

Yayıncı: Hidayet Kara

International Journal Of Law And Politics

Yayıncı: Scientific Cooperations

İslam Araştırmaları Dergisi

Yayıncı: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi

Kalyoncu Ortadoğu Araştırma Merkezi Dergisi

Yayıncı: Hasan Kalyoncu Üniversitesi