Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi

Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Ensitüsü


DERGİ KÜNYESİ

ISSN 1301-1359
E-ISSN
Yer Aldığı İndeksler 21
Web Adres avrupa.marmara.edu.tr
Yayın Periyodu 6 Ayda Bir
Yayınlandığı Aylar 6,12

DERGİ HAKKINDA

Türkiye'de "Avrupa Bütünleşme Süreci"ne yönelik çıkarılmış ilk süreli dergi olan Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi’nin amacı, konusunda uzman yerli ve yabancı araştırmacıların Avrupa Birliği perspektifindeki iktisat, hukuk ve siyaset bilimi çalışmalarını topluma sunmaktır.

YAYIN KURULU

Yayınlayan / Publisher
Prof. Dr. Zafer Gül
Marmara Üniversitesi Rektörü / Rector of Marmara University

Editör / Editor
Prof. Dr. Muzaffer Dartan

Editor Yardımcıları / Editorial Assistant
Prof. Dr. Osman Küçükahmetoğlu • Yard. Doç. Dr. İmre Ersoy • Arş. Gör. Esen Cam • Arş. Gör. Pınar
Deniz • Arş. Gör. Oğuz Dorken

Danışma Kurulu / Advisory Board
Prof. Dr. Taner Berksoy, Bahçeşehir University • Prof. Dr. Christopher Brewin, Keele University • Prof.
Dr. Nedret Kuran Burçoğlu, Yeditepe University • Prof. Dr. A. Lorca Corrons, Madrid Autonomous
University • Prof. Dr. Georges Delcoigne, CERIS • Prof. Dr. Nazım Engin, Yeni Yüzyıl University • Prof.
Dr. Halûk Kabaalioğlu, Yeditepe University • Prof. Dr. Erol Katırcıoğlu, Bilgi University • Prof. Dr.
Hagen Lichtenberg, Bremen University • Prof. Dr. Nanette Neuwahl, Montreal University • Prof. Dr.
Cengiz Okman, Yeditepe University • Prof. Dr. Vural F. Savaş, Yeditepe University • Dr. Karen Smith,
London School of Economics • Prof. Dr. Orhan Şener, Kadir Has University • Yard. Doç. Dr. Deniz Ilgaz,
Bogazici University • Prof. Dr. Paul Taylor, London School of Economics

Yayın Kurulu / Editorial Board
Prof. Dr. Muzaffer Dartan • Prof. Dr. Meryem Koray • Doç. Dr. Çiğdem Nas • Doç. Dr. Cem Pekman •
Assoc. Prof. Dr. José Torres Pruñonosa • Yard. Doç. Dr. Armağan Emre Çakır • Yard. Doç. Dr. Sait
Akman • Yard. Doç. Dr. Murat T. Yörüng • Yard. Doç. Dr. Rana İzci • Yard. Doç. Dr. Münevver Cebeci
• Yard. Doç. Dr. Yonca Özer • Yard. Doç. Dr. İmre Ersoy • Asst. Prof. Dr. Teresa Gomes • Yard. Doç.
Dr. Sevgi İneci • Dr. Mustafa T. Karayiğit • Dr. E. İlker Mutlu • Dr. Elaine Dewhurst • Dr. Nedime Aslı
Şirin • Leslie Rogne Schumacher • Salvatore Scifo

YAZARLARA BİLGİ

Sayfa Düzeni: A4 Metin Boyutu: 6000 – 8000 kelime Tablo/Grafik/Resim Geniliği: 12 cm.

Paragraf Düzeni:

-Paragraf boluğu: 6 nk. (önce ve sonra) -Satır aralığı: 1,5 -Alıntı Paragraflar: Sağve soldan 1 cm. içeride -Kenar boluğu: 2,5cm (her yönden)

Yazı ekli:

-Yazı Karakteri: Times New Roman (11)
-Alıntı paragraf: Times New Roman (10)
-Balıklar dıında kalın (bold) karakter
kullanılmamalıdır.
-Sadece makalenin adında bütün karakterler
büyük kullanılmalıdır.

Alıntılar:

Yazınız ya da alıntı metni (Smith, 2001: 29-30)

(Yazar soyadı, yıl: sayfa)

Yazarı belirli değilse;

(Yazı balığı, yıl: sayfa)

Dipnotlar:

Yalnızca açıklamalı ayrıntılar için kullanılmaktadır.

Diğer Bilgiler:

-250 kelimeyi geçmeyecek ekilde hazırlanmıözet ve 3-4 anahtar kelime Türkçe ve Đngilizce olarak eklenmektedir. -Makalenin baka bir dergi ya da yayın tarafından basım aamasında olmaması gerekmektedir. -Baka herhangi bir yerde basılmıbir makale değerlendirme sürecine alınmamaktadır.