Güzellik Kanıtı ve Taşıdığı Felsefi Değer

Yrd.Doç.Dr.Metin YASA


MAKALE ÖZETİ

Yazar Kurumları :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Görüntülenme :
494
Özet (Türkçe) :

Bu yazının amacı, Tanrı’nın varlığı konusunda ‘güzellik kanıtı’nın işlevini tartışmaktır. İlgili araştırmada, önce kozmos düşüncesi ve mantıksal uzantıları tartışılmakta, sonra kimi çağdaş filozofların güzellik konusundaki görüşleri irdelenmekte; daha sonra, açıkça, ilgili filozofların görüşleri ilgili konuya ilişkin geleneksel İslam düşüncesindeki görüşlerle karşılaştırılmakta; son olarak da, ilgili kanıta ilişkin bir senteze gidilmektedir.

Anahtar Kelimeler(Türkçe) :
Tanrı,Güzellik,Yaratma,İyilik,Değer
Özet (İngilizce) :

The purpose of this paper is to enquire into the function of ‘argument from beauty’ for the existence of God. The paper begins with the idea of cosmos and its logical dimensions; next, It discusses the thoughts of some contemporary philosophers about the beauty; then, with a clearer knowledge, It attempts to compare their thoughts to the tradational Islamic ones in this subject; and, finally, It seeks a synthesis.

Anahtar Kelimeler (İngilizce):
God,Beauty,Creation,Good,Value
Tam metin (Türkçe) :