Eğitim Göstergeleri Açısından Türkiye Ve Avrupa Birliği’ne Üye Ülkelerin Karşılaştırılması

Bilge Acar BOLAT


MAKALE ÖZETİ

Yazar Kurumları :
İ.Ü.İşletme Fakültesi, Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı
Görüntülenme :
246
Özet (Türkçe) :

21.yüzyılda yeni teknolojilerin yaygınlaşmasıyla birlikte bilgi, uygarlık tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar önemli hale gelmiştir. Bilgiye ulaşma, bilgiyi uygulama ve bilgi üretebilme eğitimle gerçekleşmektedir. Küreselleşen dünyada eğitime yatırım yaparak eğitilmiş insan gücünü arttıran ülkeler rekabet avantajı sağlamaktadır. Bu çalışmada Avrupa Birliği'ne üye ülkeler ile aday olan Türkiye'nin eğitim göstergeleri açısından karşılaştırılması Çok Boyutlu Ölçekleme ve Kümeleme Analizi ile gerçekleştirilmiştir. İlk olarak Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi ile eğitim göstergeleri açısından birbirine benzer ve birbirinden farklı olan ülkeler çok boyutlu uzayda haritalama yöntemiyle saptanmıştır. Ayrıca yine aynı yöntemle ülkelere ait eğitim göstergelerinden hangilerinin benzer, hangilerinin farklı olduğu da ortaya çıkarılmıştır. Daha sonra elde edilen sonuçlar Kümeleme analizi sonuçlarıyla karşılaştırılmış ve sonuçların benzer olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler(Türkçe) :
Eğitim Göstergeleri,Çok Boyutlu Ölçekleme,Kümeleme Analizi,Avrupa Birliği
Özet (İngilizce) :

With the widespread use of new technologies in 21st century, information becomes considerably significant recently. To access, to apply and to produce information can be realized through education. In this sense, the countries which invest in education and increase number of educated manpower have become competitively advantageous in globalized world. In this study, the comparisons of the member states of EU and Turkey, which is a candidate state of EU, have been realized through multidimensional scaling analysis. Initially, similarities and disparities of the countries in terms of education indicators have been identified through mapping in multidimensional space with multidimensional scaling analysis. Furthermore, similarities and disparities in the education indicators of the countries have been identified through the same method. Then, the results have been compared with the results of cluster analysis and it is identified that the results are the same.

Anahtar Kelimeler (İngilizce):
Education Indicators, Multidimensional Scaling, Cluster Analysis, European Union,,
Tam metin (Türkçe) :