Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks
Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :
Küreselleşme Ve Eğitim
Yazar kurumları :
Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü1
Görüntülenme :
1099
Özet (Türkçe) :

Küreselleşme ekonomik, siyasi ve kültürel boyutlarıyla oldukça karmaşık bir olgudur. Çoklu faktörlerin etkisiyle açığa çıkan küreselleşme pek çok olguyu da kendi akışına katmıştır. Bir yönden yerelliği, diğer yönden küreselliği, hem tek biçimliliği hem de çeşitliliği gözler önüne seren küreselleşme, tüm bu özellikleri ile eğitim alanında da belirgin sonuçlar doğurmakta; bizi küreselleşen bir eğitim olgusuyla karşı karşıya bırakmaktadır. Eğitim teknolojilerinden hedef ve pratiklere kadar pek çok olgu, küresel bir algıyla tasarlanmaya başlanmıştır.

Özet (İngilizce) :

Globalisation is a complex fhenomenon from the economic, political and cultural point of view. Globalisation that was revealed by the fact of multi factors, included many phenomena in its own dimension. Globalisation shows, on the one hand locality, on the other hand globality. It also presents uniformity and multiplicity. With these characteristics it reveals some clear results related to education; and faces us to a new phenomenon of education that has been globalised. Some means of education such as targets, practices, etc. have been out lined with regard to global understanding.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :