Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi 2005 Yılı 1. Cildi 49. Sayısı

Alan: Tür: Hakemli Dergi
İşverenin İşyeri Sağlık Birimi Kurma Yükümlülüğü Üzerine Düşünceler Makalesi

Dergi / Sayı Bilgileri GERİ DÖN
ISSN 1304-0103
E-ISSN 2548-0405
Periyod Yılda 2 Sayı şeklinde yayınlanır
Makale Bilgileri
Yazar(lar) Fevzi DEMİR
Kurum(lar)
Görüntülenme 345
Dosya Makaleyi İndir
Paylaşım
İşverenin İşyeri Sağlık Birimi Kurma Yükümlülüğü Üzerine Düşünceler
Özet

Çalışmamızda, 4857 sayılı yeni İş Kanunuyla ihdas edilen istihdam yükümlülüklerinden “işyeri hekimi çalıştırma” ile ilgili 81.maddede belirtilen “işyeri sağlık birimi oluşturma” mecburiyeti, konu hakkındaki ayrıntıları düzenleyen “İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde incelenmiş ve bazı tespitlerde bulunulmuştur.

Kanunda işyeri hekimi çalıştırılması düzenlenirken, işyeri hemşiresi veya sağlık memurundan bahsedilmemekte, sadece “işyeri sağlık birimleri”nin kurulacağı belirtilmektedir. Fakat, kanunda adları geçmemesine rağmen, yönetmelik hükümlerine bakınca, işyerinin risk grubu ne olursa olsun, işçi sayısı 50'den fazla olan işyerlerinde mutlaka en az bir işyeri hemşiresi veya sağlık memurunun “tam gün” çalıştırılacağının düzenlendiği görülmektedir. İşçi sayısı ve işyerinin girmiş olduğu risk grubuna göre ise bu sayı yükselebilmektedir.

İşverene istihdam zorunluluğu getiren bu düzenlemenin kanunla getirilmesi doğru olurdu. Zira, Bakanlar Kurulunun bile kanun hükmünde kararname ile düzenleyemeyeceği, “kuvvetler ayrılığı” ilkesi çerçevesinde yasama organının belirleyebileceği “sözleşme özgürlüğünün sınırları”nı, yönetmelik ile sadece bir Bakanlığın düzenlemesi Anayasa'ya aykırı bir “yetki gaspı” niteliğinde sayılabilecektir.