Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi 2005 Yılı 1. Cildi 49. Sayısı

Alan: Tür: Hakemli Dergi
İstihdam Hizmetlerinin Yeniden Yapılandırılması Sürecinde Türkiye İş Kurumu Makalesi

Dergi / Sayı Bilgileri GERİ DÖN
ISSN 1304-0103
E-ISSN 2548-0405
Periyod Yılda 2 Sayı şeklinde yayınlanır
Makale Bilgileri
Yazar(lar) Ömer Ali SAYIN
Kurum(lar)
Görüntülenme 319
Dosya Makaleyi İndir
Paylaşım
İstihdam Hizmetlerinin Yeniden Yapılandırılması Sürecinde Türkiye İş Kurumu
Özet

Ülkemiz çalışma hayatı 4857 sayılı İş Kanunu ile yeni bir döneme girmiştir. Bu Yasa ile birlikte mevzuatımıza pek çok yeni kurum ve kavram dahil olmuştur. Kuşkusuz bunlardan en önemlisi iş ve işçi bulma hizmetlerinde devlet tekelini sona erdiren ve özel istihdam bürolarını yasal statüye kavuşturan düzenlemedir. Çeşitli adlar altıda faaliyet gösteren bu bürolara izin verilerek, işgücü piyasasının etkinliğini artırmak, işsizlik sorununun çözümüne katkıda bulunmak ve istihdamda verimliliği artırmak amaçlanmaktadır. Bu çalışmada, bu amaçla çıkarılan Türkiye İş Kurumu Kanunu hükümleri incelenmektedir.