Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi 2005 Yılı 1. Cildi 49. Sayısı

Alan: Tür: Hakemli Dergi
İstanbul'da Bir Askeri Terzihane Atölyesinin Kuruluşu ve Nizamnamesi Makalesi

Dergi / Sayı Bilgileri GERİ DÖN
ISSN 1304-0103
E-ISSN 2548-0405
Periyod Yılda 2 Sayı şeklinde yayınlanır
Makale Bilgileri
Yazar(lar) Şevket AKAR
Kurum(lar)
Görüntülenme 313
Dosya Makaleyi İndir
Paylaşım
İstanbul'da Bir Askeri Terzihane Atölyesinin Kuruluşu ve Nizamnamesi
Özet

19. yüzyılın ikinci yarısında yeni bir anlayışla orduların ihtiyacının kendi içinde birlikler düzeyinde kurulan askeri terzihaneler aracılığıyla karşılanması hedeflenmiş ve ilk atölyeler kurulmaya başlanmıştır. Bu çalışmada öncelikle Osmanlı Devleti askerlerin ve sarayın iaşe ve sair ihtiyaçlarını karşılamak için tesis edilen imalathanelerden biri olan terzi atölyelerinin üretiminin ve organizasyonunun genel anlayışı ele alınmaktadır. Akabinde birinci ordu bünyesinde tesis edilen terzi atölyesinin kuruluş süreci ayrıntılı olarak incelenmektedir.