Alan: Tür: Hakemli Dergi
Islâm medeniyetinin ilmî kaynakları Makalesi

Arşiv
Sayı bulunamadı!
Dergi / Sayı Bilgileri GERİ DÖN
ISSN -
E-ISSN -
Periyod -
Makale Bilgileri
Yazar(lar) Yrd. Doç. Dr. Etem ÇALIK
Kurum(lar) İnönü Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi
Görüntülenme 2915
Dosya Makaleyi İndir
Paylaşım
Islâm medeniyetinin ilmî kaynakları
Özet

İslâm Medeniyeti daha evvelki bütün medeniyetlerin ilmî mirasından faydalanmaya çalıştı. Felsefedeki kaynaklarının hemen hemen tamamen Antik Yunan olmasına karşılık, ilimde Yunan, Hint, İran vs. gibi bütün kaynaklardan istifade ettiler. Ama bu faydalanma sadece iktibas seviyesinde kalmadı. Yapılan keşif tercümelerden sonra, Müslümanlar te’lif safhasına ulaştılar. Öyle ki, ilmî yaratıcılıkta seleflerini geçtiler. Matematik, astronomi, tıp gibi ilimlerde devirlerini çok aşan eserler vücuda getirdikleri gibi, Kimya ilmini de onlar kurdular. Müslümanlar Astronomi, matematik, tıp ve fizik alanındaki keşifleri Batı Avrupa’da ancak 16. Ve 17. bazı sahalarda 18.asırda anlaşılabilmiştir. Avrupa’daki Rönesans hareketi de ilhamını İslâm rönesansından almıştır.

193