Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi 2005 Yılı 1. Cildi 49. Sayısı

Alan: Tür: Hakemli Dergi
İnsan İlişkilerinde Empatinin Yeri ve Önemi Makalesi

Dergi / Sayı Bilgileri GERİ DÖN
ISSN 1304-0103
E-ISSN 2548-0405
Periyod Yılda 2 Sayı şeklinde yayınlanır
Makale Bilgileri
Yazar(lar) Mehmet ÖZBEK
Kurum(lar)
Görüntülenme 1353
Dosya Makaleyi İndir
Paylaşım
İnsan İlişkilerinde Empatinin Yeri ve Önemi
Özet

Empati kavramı günümüzde akademik alanda konu ile ilgili bilim adamları tarafından araştırılan bir konudur. Empati konusunda çalışan bilim adamları kavramı çok farklı açılardan tanımlamaktadırlar.

Empati kavram olarak bir insanın kendisini diğer insanın yerine koyması, onun düşüncelerinin ve duygularını doğru olarak algılamasıdır. Bir insan empati kurmaya başladığında kendi düşüncelerini, bir kenara bırakarak ilgisini diğer insanı anlamaya verir.

Empati ile sempati kavramı zaman zaman birbirlerinin yerine algılanmaktadır. Bu karışıklığı önleyebilmek için ise empati ile sempatinin farklı yönlerini belirtmek gerekir.

Empatik anlayış geliştirmek bir insanın diğer insanı, hem toplumun değerlerine göre değerlendirmemesini, hem de kendi değerlerine göre değerlendirmemesini gerektirir. Empatik anlayışta karşıdaki insanı anlamak için karşıdaki insanın değerleri kullanılır.