Dergi Künyesi GERİ DÖN
Dergi Hakkında Yayın Kurulu Makale Gönderme
ISSN -
E-ISSN 1309-1719
Periyod 6 ayda bir yayınlanır
Web Web sitesine gitmek için tıklayın
Görüntülenme 296
Paylaşım
Dergi Hakkında

Ilahiyat Araştırmaları, İslam'ın her yönü ve Müslüman halklar üzerine ve dini araştırmalar üzerine bilimsel makaleler yayınlamaya adanmış uluslararası, hakemli bir multidisipliner dergidir. Basılı ve çevrimiçi olarak ve yılda iki kez yayınlanan bu dergide, İslam ve dini çalışmaların tüm alanlarında yeni bulgular ve tartışmalar yapmak için dünyanın önde gelen platformlarından biri olmayı amaçlıyor.

Yayın Kurulu

EDITORS-IN-CHIEF

Kemal Ataman, Uludağ University, Turkey
Turgay Gündüz, Uludağ University, Turkey

ASSOCIATE EDITORS

Kasım Küçükalp, Uludağ University, Turkey
Seda Ensarioğlu, Uludağ University, Turkey
Ulvi Murat Kılavuz, Uludağ University, Turkey

BOOK REVIEW EDITOR

Kadir Gömbeyaz, Kocaeli University, Turkey

ASSISTANT EDITORS

Büşra Kılıç Ahmadi, Uludağ University, Turkey
Samed Yazar, Uludağ University, Turkey
Ümmügül Betül Kanburoğlu, Uludağ University, Turkey

EDITORIAL BOARD

Abdulaziz Sachedina, University of Virginia, United States
Afnan Hussein Fatani, King Abdul-Aziz University, Saudi Arabia
Ali Yaşar Sarıbay, Uludağ University, Turkey
Andrew Rippin, University of Victoria, Canada
Asma Afsaruddin, Indiana University, United States
Ayman Shihadeh, University of London, United Kingdom
Bülent Şenay, Uludağ University, Turkey
Bülent Uçar, Universität Osnabrück, Germany
Carl W. Ernst, The University of North Carolina, United States
David Thomas, University of Birmingham, United Kingdom
F. Jamil Ragep, McGill University, Canada
Frank Griffel, Yale University, United States
Gabriel Reynolds, University of Notre Dame, United States
İsmail Güler, Uludağ University, Turkey
James W. Morris, Boston College, United States
Jules Louis Janssens, KU Leuven, Belgium
L.W. C. van Lit, Yale University, United States
Maribel Fierro, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, Spain
Mustafa Kara, Uludağ University, Turkey
Omid Safi, Duke University, United States
Sabine Schmidtke, Princeton University, United States
Sarah Stroumsa, The Hebrew University of Jerusalem, Israel
Sönmez Kutlu, Ankara University, Turkey
Tahir Uluç, Necmettin Erbakan University, Turkey
Wael Hallaq, Columbia University, United States
Walid Saleh, University of Toronto, Canada
Wan Mohd Nor Wan Daud, University of Technology Malaysia, Malaysia
William Chittick, Stony Brook University, United States

Makale Gönderme

YAZAR KURALLARI

İlahiyat Araştırmaları'na sunulan bildiriler İslami ve dini araştırmalara gözle görülür katkılarda bulunmalıdır. 

Her Yerde

Yayınlanmayan Makaleler, yayınlanmamış orijinal çalışmaları içerdiğini ve başka yerlerde yayınlanmak üzere gönderilmediğini ima etmek için düzenlenecektir. 

Makaleleri İnceleme Süreci Ilahiyat Araştırmaları

bütün kağıtları incelemeye gönderdiğinden, bir kopyasını gözden geçirenlere anonim olarak göndermek için uygun bir biçimde gönderilmelidir. Yazılar anonim bir akran incelemesi ile değerlendirilir, bu nedenle yazarlar tüm tanımlayıcı bilgileri metinden çıkarmalıdırlar. Yazarlar üçüncü kişinin metin ve atıflarında kendilerine başvurmalıdırlar. Örneğin, "Ben tartışıyorum (Nasr 2007) ..." yazarken "Nasr (1997) savundu" 
yazar: Daha sonra yapılan düzeltmeler yalnızca Editörün takdirine bağlı olarak kabul edilebilir ve yazar için bir ücret talep edilebilir. Yazarlar, sayfa delilleri alacaklardır. 
Tüm gönderimler hakemler tarafından değerlendirilir, ancak Yayın kurulu hangi makalelerin yayınlanacağına karar verme hakkını saklı tutar. 
İstenilmeyen kitap incelemeleri yayınlanmayabilir. 

Yazarın Kişisel Bilgileri Yazarların

tam adları, üniversite veya mesleğe bağlı kuruluşlar, adres, şehir, eyalet, ülke, telefon / faks numarası (lar) ve e-posta adresinize ulaşabileceğiniz yerlerde listelenmelidir. Makalenizde kullanabileceğimiz iki cümle bir biyografi hazırlayın. Yalnızca güncel bilgiler. 

Özet

Tüm gazeteler, artık 150 kelimeden fazla özet içermemelidir. 

Makalelerin Uzunluğu

Makalenin uzunluğunun 12000 kelimeyi geçmemesi kesinlikle önerilmektedir. Kitap incelemeleri ve konferans raporları 1500 kelimeyi aşmamalıdır. Tüm sayfalar ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Makalelerin 

İçeriği

Bütün makalelerin, makalenin amaç ve metodolojisinin anlatıldığı bir giriş bölümü ve ana noktaları özetleyen ve tartışılan sonuçlara ilişkin bir nihai bölüm olmalıdır. 

Makaleler Biçimsel Özellikleri

Metin ve kaynaklarda belirtilen biçimine uymalıdır İlahiyat Araştırmaları Stil Sayfası


Makaleler A4 üzerine iki aralıkla yazılmalıdır. Tablolar, grafikler ve rakamlar ayrı sayfalarda olmalıdır. Tüm gönderimler MS-Word (97-2003, 2007 veya 2010) formatında olmalıdır. Kenar boşluklarını üst, alt ve yanlarda en az 4 cm bırakın. 

Kaynaklar Referanslar

aşağıdaki stildeki sayfaların altında olmalıdır: Ayrıntılı bilgi için bkz. Ilahiyat Çalışmaları Stil Sayfası


Dergi Makale ve Giriş:

Eichner, Heidrun. "Metafizik Birliğini Çözmek: Fakhr al-Dîn el-Râzî'den Mullâ Ṣadrā-Şîrzî'ye", Medioevo , 32 (2007): 139-197. 
Aydınlı, Abdullah. "Ebû Zer el-Gıfârî". Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisinde (DİA), X, 266-269. 

Kitap:

Kâtib Chalabī, Ḥājī Khalīfa Muṣṭafá ibn'Abd Allā. Keşf el-Zunûn'ân asâmī l-kutub wa l-funūn . 2 vol. M. Şerefeddin Yaltkaya ve Kilisli Rıfat Bilge. İstanbul: Maarif Matbaası, 1941-1943. 

Michot, Yahya M. İbn Sînā : Lettre au Vizir Abū Sa'd: Bursa'nın tarihi eserleri, eserlerin okunması, giriş, not et lexique . Beyrut: el-Burāq, 2000. 

Kitap Bölümü:

Janssens, Jules. Latin Ortaçağda "Avicenna'nın Fiziğinin Kabulü" başlıklı yazısında " Sen Beyler Beyinde: I. Vrolijk ve JP Hogendijk'in editörlüğünde Remke Kruk'un onuruna verilen Fen ve Edebî Kültürü üzerine Arap Araştırmaları Leiden: Brill, 2007, 55-64 . 

Çevrimiçi Atıf:

Frank, Richard "el-Eş'arî Öğretimi Geliştirme Unsurları.". Le Museon: Revue D'Etudes Pireneler . 104 (1991), 141-190 doi:. 10,2143 / MUS.104.1.2006086 

Sayfa Metinde atıfta bulunulan eserlere yapılan atıflar şu şekildedir: (Touraine, 1995: 9-10) 

Kur'an ayetlerine şu şekilde göndermeliyiz: Q 2:23; Q 17: 108; Eski ve Yeni Antlaşma, bölüm adı ve numarasını ve ayet numarasını taşımalıdır . 

Arapça kelimeler, Kongre Kütüphanesi tarafından kullanılan tarzlara göre uyarlanmalıdır.

193