Akademik Yaklaşımlar - İnönü Üniversitesi İİBF 1. Sayısı (12/2010)

Alan: Ekonomi, Toplum, Politika, İletişim, İşletme, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Politik Ekonomi Tür: Hakemli Dergi
İktisadi Sistemlerde Bölüşüm Sorunu: Alternatif Bir Yaklaşım Olarak Ortaklık Ekonomisi Makalesi

Dergi / Sayı Bilgileri GERİ DÖN
ISSN 2146-1740
E-ISSN -
Periyod 6 ayda bir yayınlanır
Makale Bilgileri
Yazar(lar) Musa Öztürk, Yrd. Doç. Dr. Şükrü İNAN
Kurum(lar) İnönü Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü
Görüntülenme 2941
Dosya Makaleyi İndir
Paylaşım
İktisadi Sistemlerde Bölüşüm Sorunu: Alternatif Bir Yaklaşım Olarak Ortaklık Ekonomisi
Özet

İktisadi sistemler insanların düşünce yapılarını ve davranışlarını çok boyutlu olarak etkilemektedir. Genelde kapitalizm ve sosyalizm olarak tasnif edilen bu iktisadi sistemlerin sahip oldukları uzun geçmişe ve uygulama alanına karşın günümüz iktisadi sorunlarına çözüm üretemedikleri bilakis bu sosyoekonomik sorunların kaynağı oldukları düşüncesi yaygınlaşmaktadır. Çalışmada iktisadın tanımının Ricardo merkezinde bölüşüm odaklı olarak ele alınarak, iktisadi sistemlerin düşünce temellerine, işleyişlerine ve bölüşüm yapılarına değinilmiştir. Devamında da günümüz temel iktisadi sorunlarına sistematik bir çözüm önerisi olarak kavramsal ve kurumsal yapısı ile ortaklık ekonomisi ve ortaklık ekonomisinde bölüşüm meselesi ele alınmıştır.

193