Dergi Künyesi GERİ DÖN
Dergi Hakkında Yayın Kurulu Makale Gönderme
ISSN 2147-5717
E-ISSN 2147-6152
Periyod 6 ayda bir yayınlanır
Web Web sitesine gitmek için tıklayın
Görüntülenme 262
Paylaşım
Dergi Hakkında

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi hakemli, multidisipliner bir dergidir. Açık erişim sistemiyle yayımlanmaktadır ve herhangi bir ücret talep edilmekmektedir. Sosyal bilimlerin yanı sıra beşeri bilimler ve eğitim bilimlerine de yer verilmektedir.

Yayın Kurulu

Sahibi
Murad Aydın Şanda
Rektör V.

Editör
İlyas Altuner

Alaaddin Yanardağ

Osman Bayraktutan

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ali Durusoy (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Ayhan Bıçak (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Burhanettin Tatar (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Prof. Dr. Cafer Sadık Yaran (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Prof. Dr. Celal Türer (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Cevat Başaran (Atatürk Üniversitesi)
Prof. Dr. Choi Woo-Won (Pusan Devlet Üniversitesi)
Prof. Dr. Çiğdem Dürüşken (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Ernest Wolf-Gazo (Kahire Amerikan Üniversitesi)
Prof. Dr. Galip Veliu (Tetova Devlet Üniversitesi)
Prof. Dr. Hayati Aktaş (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Hüsamettin Erdem (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Prof. Dr. Hüseyin Sarıoğlu (Trakya Üniversitesi)
Prof. Dr. İbrahim Çapak (Yakın Doğu Üniversitesi)
Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Prof. Dr. İlhan Kutluer (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Könül Bünyadzade (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi)
Prof. Dr. Mahmut Aydın (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet Faik Yılmaz (Iğdır Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet Sait Reçber (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet Şişman (Osman Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Muhsine Börekçi (Atatürk Üniversitesi)
Prof. Dr. Murtaza Korlaelçi (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Musa Yıldız (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Oktay Belli (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Osman Faruk Akyol (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)
Prof. Dr. Ömer Mahir Alper (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Ramazan Ertürk (Erciyes Üniversitesi)
Prof. Dr. Selim Başar (Iğdır Üniversitesi)
Prof. Dr. Şadi Eren (Iğdır Üniversitesi)
Prof. Dr. Théresè-Anne Druart (Amerikan Katolik Üniversitesi)
Prof. Dr. Wan Mohd Nor Wan Daud (Malezya Teknoloji Üniversitesi)
Doç. Dr. Emin Çelebi (Muş Alparslan Üniversitesi)
Doç. Dr. Fatih Erkoçoğlu (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Doç. Dr. Fatih Toktaş (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Doç. Dr. Fazlı Arslan (Erciyes Üniversitesi)
Doç. Dr. Gürbüz Deniz (Ankara Üniversitesi)
Doç. Dr. Hakan Olgun (İstanbul Üniversitesi)
Doç. Dr. Hasan Çiçek (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Doç. Dr. Hasan Yücel Başdemir (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Doç. Dr. İhsan Çapcıoğlu (Ankara Üniversitesi)
Doç. Dr. Kemal Polat (Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi)
Doç. Dr. Majeda Omar (Ürdün Üniversitesi)
Doç. Dr. Mustafa Çevik (Adıyaman Üniversitesi)
Doç. Dr. Mustafa Tekin (İstanbul Üniversitesi)
Doç. Dr. Nazım Hasırcı (Dicle Üniversitesi)
Doç. Dr. Recep Alpyağıl (İstanbul Üniversitesi)
Doç. Dr. Rehman Seferov (Azerbaycan Turizm Enstitüsü)
Doç. Dr. Şamil Öcal (Kırıkkale Üniversitesi)
Doç. Dr. Yücel Bulut (İstanbul Üniversitesi)

Makale Gönderme
 1. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi bilimsel hakemli bir dergi olup Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır.
 2. Yayın Kurulu dergiye gönderilen yazıların yayınlanıp yayınlanmamasına karar veren tek yetkili organdır. Editörler yönetim gereği Yayın Kurulu içerisinde sayılırlar.
 3. Derginin yayın dili Türkçe, Arapça ve İngilizcedir. Diğer dillerdeki makalelerin yayınlanma kararı Yayın Kuruluna aittir.
 4. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen yazılar en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Dergide kör hakemlik sistemi uygulanır.
 5. Hakem ve Yayın Kurulu Değerlendirme Raporlarının denetime açık bir şekilde 5 yıl saklı tutulması zorunludur.
 6. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen yazılar 150 kelimeyi geçmeyecek bir Türkçe ve İngilizce başlık ve özet içermelidir. Yazılarda konuyu tanımlayan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.
 7. Yazılarda kullanılan kaynaklar, makale sonunda kaynakça listesi olarak Chicago formatında verilmiş olmalıdır.
 8. Yazıda yazarın ismi, unvanı, çalıştığı kurum ve iletişim bilgileri açık bir şekilde bildirilmelidir. Yazılardaki fikirlerin her türlü yasal sorumluluğu yazara aittir.
 9. Dergide kör hakemlik sistemi uygulandığından gönderilen yazıların biri isimsiz olmak üzere iki farklı dosya halinde ve online olarak gönderilmesi gerekir.
 10. Yazılar 5000 kelimeyi geçmemeli, A4 kağıdının bir yüzüne çift aralıklı, Times New Roman 11 punto, sol 4,5 cm, üst 4,5 cm, alt 3,5 cm ve sağ marjlar en az 4,5 cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır.
 11. Yazıların alt başlıkları, 11 punto ve sol marjdan başlamak üzere yazılmalıdır. Yazılar sosbilder@igdir.edu.tr  adresine gönderilmelidir.
 12. Yazı içinde grafik veya resim varsa maksimum 10x20 ebatında ve ayrı bir dosya olarak jpeg formatında gönderilmelidir.
 13. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi akademik makalelerin yanı sıra akademik etkinlik, söyleşi, kitap ve makale değerlendirmesi ve eleştiri yazılarına da, maksimum 600 ile 1000 kelime arası olmak kaydıyla, yer verir.
 14. Dergi çeviri makalelere de yer verir. çevirisi yapılacak makalenin yazarı, tarihi, nerede yayımlandığı, cildi, sayısı ve sayfası gibi künye bilgileri eksiksiz belirtilmeli ve eğer telif koruması kapsamından çıkmamışsa yayım izni alınmış olmalıdır.
 15. Yayımlanan yazıların tüm hakları Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’ne aittir. Kaynak gösterilmek şartıyla alıntı yapılabilir.

 

Metin İçi Kaynak Gösterme

A. KİTAP

Tek yazarlı

 1. Gilbert Ryle, The Concept of Mind, London & New York: Routledge, 2009, s. 100.
 2. Ryle, The Concept of Mind, s. 101.
 3. Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, İstanbul: Remzi Kitabevi, 2001, s. 25.
 4. Gökberk, Felsefe Tarihi, s. 30.

İki veya çok yazarlı

 1. Alfred North Whitehead & Bertrand Russell, Principia Mathematica, 3 vols, Cambridge: Cambridge University Press, 1910, s. 15.
 2. Whitehead & Russell, Principia Mathematica, s. 17.
 3. Betül Çotuksöken & Saffet Babür, Ortaçağda Felsefe, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2000, s. 15.
 4. Çotuksöken & Babür, Ortaçağda Felsefe, s. 20.

Çeviri, edisyon (tahkik), derleme veya hazırlama

 1. Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, trans. Paul Guyer & Allen W. Wood, Cambridge: Cambridge University Press, 2000, A51 / B75.
 2. Kant, Critique of Pure Reason, B420.
 3. John Locke, An Essay Concerning Human Understanding, ed. A.D. Woozley, New York: Meridian Book, 1974, 1.2.1.
 4. Locke, An Essay Concerning Human Understanding, 1.2.2.
 5. Fârâbî, Risâle fi’l-Akl, tah. Muhsin Mehdî, Beyrut: Dâru’l-Maşrık, 1983, s. 12.
 6. Fârâbî, Risâle fi’l-Akl, s. 13.
 7. Alfred Jules Ayer, Dil, Doğruluk ve Mantık, çev. Vehbi Hacıkadiroğlu, İstanbul: Metis Yayınları, 1998, s. 11.
 8. Ayer, Dil, Doğruluk ve Mantık, s. 14.
 9. M. Şemseddin Günaltay, Felsefe-i Ûlâ, haz. Nuri Çolak, İstanbul: İnsan Yayınları, 1984, s. 95.
 10. Günaltay, Felsefe-i Ûlâ, s. 98.

Kitap bölümü, önsöz, giriş veya sunuş

 1. Richard Sorabji, “The Ancient Commentators on Aristotle”, Aristotle Transformed: The Ancient Commentators and Their Influence, ed. Richard Sorabji, New York: Cornell University Press, 1990, s. 17.
 2. Sorabji, “The Ancient Commentators on Aristotle”, s. 20.
 3. George F. Hourani, “Intruduction”, Averroes, On the Harmony of Religion and Philosophy, trans. &ed. George F. Hourani, London: Luzac and Company, 1976, s. 3.
 4. Hourani, “Introduction”, s. 5.
 5. Şahabettin Yalçın, “Kant’ın Fenomenal Benlik Anlayışı”, Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Bildirileri, ed. Nebil Reyhani, Ankara: Vadi Yayınları, 2006, s. 100.
 6. Yalçın, “Kant’ın Fenomenal Benlik Anlayışı”, s. 101.
 7. Alparslan Açıkgenç, “Sunuş”, Gazâlî, Felsefenin Temel Meseleleri, çev. Cemaleddin Erdemci, Ankara: Vadi Yayınları, 2002, s. 15.
 8. Açıkgenç, “Sunuş”, s. 17.

B. SÜRELİ YAYIN

Basılı makale

 1. Saul Kripke, “Russell's Notion of Scope”, Mind, 114, 2005, s. 1010.
 2. Kripke, “Russell's Notion of Scope”, s. 1015.
 3. İlyas Altuner, “Descartes Felsefesinde Tanrı-Varlık İlişkisi”, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2, 2012, s. 35.
 4. Altuner, “Descartes Felsefesinde Tanrı-Varlık İlişkisi”, s. 37.

Elektronik makale

 1. Ernest Wolf-Gazo, “Metaphysical Presuppositions of Modern Science”, Beytulhikme An International Journal of Philosophy, 1 (2), 2011, s. 13.
 2. Wolf-Gazo, “Metaphysical Presuppositions of Modern Science”, s. 15.
 3. Ömer Naci Soykan, “Sanat ve Hakikat”, Beytulhikme An International Journal of Philosophy, 3 (1), 2013, s. 145.
 4. Soykan, “Sanat ve Hakikat”, s. 146.

Popüler dergi veya gazete makalesi

 1. Daniel Mendelsohn, “But Enough about Me,” New Yorker, January 25, 2010, s. 68.
 2. Mendelsohn, “But Enough about Me,” s. 69.
 3. Sheryl Gay Stolberg & Robert Pear, “Wary Centrists Posing Challenge in Health Care Vote”, New York Times, February 27, 2010, accessed February 28, 2010, http://nytimes.com/2010/02/28/us/politics/28health.html.
 4. Stolberg & Pear, “Wary Centrists Posing Challenge in Health Care Vote”.

C. DİĞER FORMLAR

Kitap tanıtımı

 1. Marc McEvoy, “Fear of Knowledge: Against Relativism and Constructivism by Paul Boghossian”, Metaphilosophy, 39, s. 145.
 2. McEvoy, “Fear of Knowledge: Against Relativism and Constructivism”, s. 147.
 3. Kamuran Gökdağ, “Ömer Türker, İbn Sînâ Felsefesinde Metafizik Bilginin İmkânı Sorunu”, Beytulhikme An International Journal of Philosophy, 2 (1), 2012, s. 102.
 4. Gökdağ, “İbn Sînâ Felsefesinde Metafizik Bilginin İmkânı Sorunu”, s. 102.

Tezler

 1. Roger Arriew, Ockham’s Razor: A Historical and Philosophical Analysis of Ockham’s Principle of Parsimony, PhD Thesis, Urbana-Champaign: Graduate College of the University of Illinois, 1976, s. 10.
 2. Arriew, Ockham’s Razor, s. 11.
 3. Hacı Kaya, İbn Sînâ ‘da Bilimsel Kanıtlama Teorisi, Doktora Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013, s. 25.
 4. Kaya, İbn Sînâ ‘da Bilimsel Kanıtlama Teorisi, s. 29.

Konferans veya sempozyum sunusu

 1. Recep Alpyağıl, “Seeing Ricoeur and Islamic Philosophy as Together on Imagination”, Society for Ricoeur Studies Conference, Virginia, USA: September 30-31, 2009.
 2. Alpyağıl, “Seeing Ricoeur and Islamic Philosophy”.
 3. Fatih Özkan, “Dil ve Dünya Görüşü”, Felsefe, Edebiyat ve Değerler Sempozyumu, Kahramanmaraş: 1-3 Kasım, 2012.
 4. Özkan, “Dil ve Dünya Görüşü”.

İnternet sayfası

 1. “Aristotle”, Accessed Date: 01.01.2012, http://en.wikipedia.org/wiki/Aristotle.
 2. “Aristotle”, http://en.wikipedia.org/wiki/Aristotle.
 3. “Aristoteles”, Erişim Tarihi: 01.01.2012, http://tr.wikipedia.org/wiki/Aristoteles.
 4. “Aristoteles”, http://tr.wikipedia.org/wiki/Aristoteles.
193