Human Rights Review 12. Sayısı (12/2016)

Alan: Tür: Hakemli Dergi
Göçmen Kaçakçılığının Avrupa Birliği, Avusturya ve Türk Hukuku Açısından Cezalandırılması Makalesi

Dergi / Sayı Bilgileri GERİ DÖN
ISSN 1309-9493
E-ISSN -
Periyod 6 ayda bir yayınlanır
Dosya Sayıyı İndir
Makale Bilgileri
Yazar(lar) Mag. iur. Mustafa Numan GENÇ
Kurum(lar)
Görüntülenme 66
Paylaşım
Göçmen Kaçakçılığının Avrupa Birliği, Avusturya ve Türk Hukuku Açısından Cezalandırılması
Özet

2011 yılında başlayan „Arap Baharı“ ile orta
doğu adım adım adeta bir savaş meydanına
dönüşmüştü. Bu gelişmeler neticesinde
Suriye’de yaşayan, 4 milyon üzerinde, bir
insan topluluğu kendi can güvenliklerini
temin edebilmek için ülkelerini terk etmeye
başlamışlardır. Bu mültecilerin büyük bir
oranına (2 milyonu aşkın mültecilere)
Türkiye Cumhuriyeti sınır kapılarını açarken,
Avrupa Birliği ülkeleri 2014 yaz aylarında
gelen mülteci akımıyla başa çıkmakta
adeta zorlanmıştır. Suriye’deki krizden
özellikle göçmen kaçakçıları yararlanmaya
başlamıştır. Göçmen kaçakçılığı örgütlerinin
belirli ücretler karşılığında, insanların bu zor
durumundan yararlanarak, hukuka aykırı
bir şekilde Avrupa’ya ulaştırma vaatlerinde
bulunarak, bu “ölüm yolculuğunda” bir
çok insanın hayatlarına sebep olmuşlardır.
Göçmen kaçakçılığı suçunun faillerinin daha
ağır cezalandırılması Avrupa Birliği’nde
ve ülkelerinde şiddetle tartışılmıştır. 2004
yılına - Macaristan’ın Avrupa Birliği üyesi
olana - kadar Avusturya Cumhuriyeti,
Avrupa Birliğinin coğrafik olarak en doğu
ülkesi olduğundan, Avrupa Birliği’nin doğu
tarafından ana girişini sağlayan ülkesiydi.
Avusturya Yabancı Kanunu’nu (FPG) göçmen
kaçakçılığı ile ilgili hem adli hem de idari
suçlar düzenlemiştir. Bu Kanunu’nun 114.
maddesinde adli suç olarak düzenlenen
göçmen kaçakçılığı suçunun yanında – failin
zenginleşme saikinin olmadığı haller için –
göçmenin ülkeye hukuka aykırı girişine veya
ülkede hukuka aykırı bir şekilde kalmasına
imkan sağladığı fiiller için bu Kanunu’nun
120. Maddesi idari suç olarak düzenlenmiştir.
Bu çalışma ile Avusturya, Türk ve Avrupa
Birliği hukukunda göçmen kaçakçılığının
cezalandırılması, Avusturya, Türk ve Avrupa
Birliği hukukundaki düzenlemeler ışığında
izah edilecektir.

193