Alan: Tür: Hakemli Dergi
Evlilik Olgunluk Ölçeğinin Geliştirilmesi Makalesi

Arşiv
Dergi / Sayı Bilgileri GERİ DÖN
ISSN -
E-ISSN -
Periyod -
Makale Bilgileri
Yazar(lar) Muhammed Yıldız
Kurum(lar)
Görüntülenme 0
Dosya Makaleyi İndir
Paylaşım
Evlilik Olgunluk Ölçeğinin Geliştirilmesi
Özet

Bu çalışmada bireylerin evliliğe hazır olup olmadıklarını test etmek amacıyla hazırlanan Evlilik Olgunluk Ölçeğinin geçerlik, güvenirlik ve madde analizi çalışmaları yapılmıştır. Ölçeğin geliştirilme çalışmaları, bekâr bireylerden oluşan 623 kişi üzerinde yürütülmüştür. Ölçeğin geçerlik çalışmalarında açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ve ölçüt bağıntılı geçerlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yapılan faktör analizinde ölçeğin dört boyutlu olduğu saptanmıştır. Ölçekteki dört faktör toplam varyansın %60.91’ini açıklamaktadır. Ölçekte yer alan maddelerin faktör yük değerleri 0.42 ile 0.86 arasında değişmektedir. Ölçüt bağıntılı geçerlik çalışmalarında İnönü Evlilik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. İki ölçeğin korelasyon değeri r=0.72 (p=0.000) anlamlı bulunmuştur. Ölçeğin alt boyutlarının tamamının, toplam ölçekle anlamlı bir korelasyona sahip olduğu saptanmıştır. Ölçeğin birinci boyutunun cronbach alpha değeri 0.85, ikinci boyutunun cronbach alpha değeri 0.68, üçüncü boyutunun cronbach alpha değeri 0.80, dördüncü boyutunun cronbach alpha değeri 0.91 ve toplam ölçeğin cronbach alpha değeri 0.90 olarak belirlenmiştir. Test tekrar test sonuçları r=0.70, (p=0.000) anlamlı bulunmuştur. Madde analizi çalışmalarında alt %27’lik grupla, üst % 27’lik gruptaki bireylerin, tüm maddelerde anlamlı bir biçimde (p=0.000) ayrıştığı ortaya konmuştur. Ölçekte yer alan maddelerin madde toplam korelasyon değeri 0.40 ile 0.63 arasında çıkmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Evlilik Olgunluk Ölçeğinin, bekâr bireylerin evlilik olgunluklarını ölçmede, geçerli ve güvenilir bir araç olduğu sonucuna varılmıştır