Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi 2005 Yılı 1. Cildi 49. Sayısı

Alan: Tür: Hakemli Dergi
ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması-KKP) Sisteminin Organizasyonu ve LBS Uygulama Süreci Makalesi

Dergi / Sayı Bilgileri GERİ DÖN
ISSN 1304-0103
E-ISSN 2548-0405
Periyod Yılda 2 Sayı şeklinde yayınlanır
Makale Bilgileri
Yazar(lar) M. Demirci, METİN ULUKÖY
Kurum(lar)
Görüntülenme 697
Dosya Makaleyi İndir
Paylaşım
ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması-KKP) Sisteminin Organizasyonu ve LBS Uygulama Süreci
Özet

İşletmelerde bilgi işlem teknolojilerinin kullanımı günümüzde önemli gelişmeler arasındadır. İşletmeler açısından bunun kritik hale gelmesinin önemli nedenlerinden biri de bu teknolojilerin sürekli değişir nitelikte olmasıdır. ERP sistemi bilgi teknolojilerinin son örnekleri arasındadır. Ancak, önemli olan bu sistemle birlikte örgüt yapılarının uyumlu hale getirilmesidir. Kişisel uygulamalı teknolojiler işletme sistemin tümünü ele almazken, KKP (Kurumsal Kaynak Planlaması) bütüncül yaklaşan bir mantığı vardır. Bu anlamda, işletmelerin gelişmiş altyapısı olan ve profesyonel hizmet veren yazılım ve donanıma gereksinimi vardır. Bu makalede, KKP ele alındıktan sonra, LBS (logo business system)yazılımının kurumsal açıdan işleyiş mantığı ele alınacaktır. LBS entegre yazılım paketleri, işletme sistemindeki örgüt birimlerinin eşzamanlı bütünleştirilmesini sağlar. Bir KKP örneği olarak LBS uygulamasının, nitel olarak örgüt yapısına uyumlaştırılmasındaki aşamalar analiz edilmektedir.