Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi 2005 Yılı 1. Cildi 49. Sayısı

Alan: Tür: Hakemli Dergi
Dede Korkut Destanlarında Adları Geçen Oğuz Beylerinin Hatıralarını Taşıyan Yer Adları Üzerine Bir Deneme Makalesi

Dergi / Sayı Bilgileri GERİ DÖN
ISSN 1304-0103
E-ISSN 2548-0405
Periyod Yılda 2 Sayı şeklinde yayınlanır
Makale Bilgileri
Yazar(lar) Yücel HACALOĞLU, Ragıp MEMİŞOĞLU
Kurum(lar)
Görüntülenme 336
Dosya Makaleyi İndir
Paylaşım
Dede Korkut Destanlarında Adları Geçen Oğuz Beylerinin Hatıralarını Taşıyan Yer Adları Üzerine Bir Deneme
Özet

Bu araştırmada Türk âleminin abidevî eseri olan Dede Korkut Destanlarının baş mimarı ve Oğuzların ulu ve efsanevî hocası hakkında bilgiler aktardıktan sonra, genel olarak destanların öz yapısına değinilip bu destanların yaratıcıları olan beylerin, alpların izlerinin, ülkemiz yer adlarında yaşayan şekilleri gösterilmiştir.