Cyberpolitik Journal

Alan: Sosyal Bilimler (Genel), İktisadi ve İdari Bilimler, Hukuk Tür: Hakemli Dergi


Arşiv
Dergi Künyesi GERİ DÖN
Dergi Hakkında Yayın Kurulu Makale Gönderme
ISSN -
E-ISSN 2587-1218
Periyod Yılda 2 Sayı şeklinde yayınlanır
Web Web sitesine gitmek için tıklayın
Görüntülenme 0
Paylaşım
Dergi Hakkında

Cyberpolitik (CP) aims to publish peer-reviewed scholarly articles and reviews as well as significant developments regarding cyber world, cybersecurity, cyberpolitics and  human rights.

Cyberpolitik consists of the following sections:
Research Articles: Each Volume would publish a selection of Articles covering aspects of cyber politics and human rights  with a broad universal focus.

Comments: This section would cover recent developments in the field of cyber politics and human rights.

Book/Article  Reviews: Each Volume aims to review books on cyber politics, cybersecurity and human rights.

Yayın Kurulu

Editor-in-Chief / Editör : Associate Professor / Doç.Dr.  Nezir Akyeşilmen ( Selçuk University)
Associate Editor / Eş-editör: Professor Bilal Sambur  (Yıldırım Beyazıt University)
Assistant Editors / Yardımcı Editörler:

Assist. Prof. Dr. / Yrd.Doç.Dr. Başak Yavcan (TOBB ETÜ University)

Dr. Mehmet Emin Erendor (University of Southampton)

Book/Article Reviews – Kitap/Makale  Değerlendirme

Özgün Özger Bölükbaş   (Association for Human Rights Education)

Adem Bozkurt (Association for Human Rights Education)

Mete Kızılkaya (Association for Human Rights Education)

Editorial Board:

Prof. Pardis Moslemzadeh Tehrani ( University of Malaya) ( Malaysia)

Prof. Hüseyin Bağcı (Middle East Technical University) ( Turkey)

Prof. Javaid Rehman  (SOAS, University of London) (UK)

Prof. Murat Tümay ( School of Law, Istanbul Medeniyet University) (Turkey)

Dr. Carla Buckley (School of Law, University of Nottingham) (UK)

Dr.  Vanessa Tinker (Hacettepe  University) (Turkey)

Dr. lella Nouri (College of Law and Criminology, Swansea University)(UK)

Orhan Gültekin, MA, (Cyber Expert, Association for Human Rights Education) (Turkey)

 

International Advisory Board:

Prof. Michael Freeman (University of Essex) (UK)

Prof.Dr. Ramazan  Gözen (marmara University)(Turkey)

Prof. Dr. Mohd Ikbal Abdul Wahab ( International Islamic University of Malaysia)( Malaysia)

Prof. Dr. Farid Suhaib ( International Islamic University of Malaysia) ( Malaysia)

Prof Dr Sandra Thompson ( University of Houston)(USA)

Prof Mehmet Asutay ( University of Durham)(UK)

Prof.Marco Ventura(Italia)

Prof. F. Javier D. Revorio  (University Lamacha Toledo)(Spain)

Prof. Andrzej Bisztyga (Katowice School of Economics)(Poland)

Prof. Marjolein van den Brink (Netherland)

Makale Gönderme

The editors of Cyberpolitik (CP) invite submissions for the Inaugural Launch Issue on the following topics.

Cyberpolitik (CP) dergi editörleri Derginin ilk sayısı için aşağıdaki konularla ilgili çalışmalarınızı bekliyorlar.

 • Cyberpolitics  / Siber Politika
 • Cybersecurity / Siber Güvenlik
 • Cyberpower / Siber Güç
 • Cyberlaw / Siber hukuk
 • Cyberdeterrence / Siber caydırıcılık
 • Cyber Ethics / Siber etik
 • Cyber Philosophy / Siber felsefe
 • Cyber Conflict / Siber Çatışma
 • Cyber Surveillance / Siber Gözetim
 • E-democracy  / E-Demokrasi
 • E-economy  / E-Ekonomi
 • E-commerce / E-Ticaret
 • E-education / E-Eğitim
 • E-participation / E-Katılım
 • E-accountability / E-Hesapverebilirlik
 • Social Media / Sosyal Medya
 • Cyber Religion / Siber Din
 • Cyber Addiction / Siber Bağımlıklık
 • Cyber Governance / Siber Yönetişim
 • Cyberspace  / Siber Uzay
 • Internet of Things (IoTs) / Nesnelerin Inetneti/internetleşmesi
 • Internet Layers and Levels of Analysis /Internet Katmanları ve Analiz Düzeyi
 • Cyber Actors / Siber Aktör
 • Cyberpolitics and Globalization / Siber Politika ve Küreselleşme
 • Cyberpolitics and Nation-State / Siber Politika ve Ulus devlet
 • Cyberspace and Non-State Actors / Siber Uzay ve Devletdışı Aktör
 • Cyber as a space / Bir Uzay olarak siber
 • Cyber as a world / Bir Alem olarak Siber
 • Cyber as a science / Bie bilim olarak siber
 • Cyber as a Platform / Bir platform olarak siber
 • Is cyberspace controllable? / Siber uzay kontrol edilebilir mi?
 • Who is the Boss in Cyberspace? / Siber uzayda patroın kim?
 • Cybersecurity and Bureaucracy / Siber güvenlik ve Bürokrasi
 • Cyber crimes / Siber suçlar
 • Other related issues / Diğer ilgili konular