Dergi Künyesi GERİ DÖN
Dergi Hakkında Yayın Kurulu Makale Gönderme
ISSN 2536-4421
E-ISSN 2536-4421
Periyod 6 ayda bir yayınlanır
Web Web sitesine gitmek için tıklayın
Görüntülenme 155
Paylaşım
Dergi Hakkında

Çevrimiçi Müzik Bilimleri Dergisi yılda iki kere (Haziran - Aralık) yayınlanan hakemli bir dergidir. Müzik Bilimleri alanına katkı sağlayacak nitelikteki, özgün makalelerin yanı sıra seminer, konferans ve sempozyum değerlendirmelerini yayınlar. 

Yayın Kurulu

Prof. Dr. A. Metin Karkın          İnönü Üniversitesi

Prof. Dr. Ayfer Kocabaş            Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Hilmi Bulut    Cumhuriyet Üniversitesi

Prof. Dr. Belir Tecimer               Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Ebru Temiz                 Ömer Halisdemir Üniversitesi

Doç. Dr. Sema Sevinç               Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç.Dr. Aynur Elhan Nayir   Necmettin Erbakan Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr Hakan Bağcı   Kocaeli Üniversitesi

M. Nevra Küpana     Sakarya Üniversitesi

Prof.Dr. Hacer Babayeva     Azerbaycan

Doç.Dr. Aytac Rehimova   Azerbaycan

Prof.Dr. ALİ Hussein    Mısır

Makale Gönderme

Çevrimiçi Müzik Bilimleri Dergisi' ne gönderilen yazıların değerlendirme politikaları aşağıdaki gibidir:

Gönderilen yazılar; amaç, kapsam, yöntem ve yazım ilkeleri açısından editör/editörler ve/veya yayın kurulu üyeleri tarafından değerlendirilir. Yayın ve yazım ilkelerine uygun olan yazılar, bilimsel açıdan değerlendirilmek üzere, sahasında eser ve çalışmalarıyla tanınan iki hakeme, yazarının ismi belirtilmeksizin gönderilir. İki hakemin de “KABUL” şeklinde görüş bildirmesi halinde yazı en kısa sürede Yayın Kurulunun belirleyeceği sayıda yayımlanır. İki hakemin de “RED” şeklinde görüş bildirmesi halinde ise yazı dergide yayımlanmaz. Yazının yayımlanması hakkında hakemlerden birinin olumlu, diğerinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda, yazı üçüncü bir hakeme gönderilir; üçüncü hakemin vermiş olduğu karar ve diğer iki raporda editör kurulu tarafından incelenir ve inceleme sonunda çalışma hakkında nihai karar editör kurulu tarafından yazara duyurulur.

Dergimiz kör hakem değerlendirmesi yapmaktadır.

Değerlendirme sonucunda son kararı verecek olan editör kurulu; “KABUL” kararı vermesi durumunda yazara mail olarak aday çalışmanın belirtilen sayı için “KABUL BELGESİ” gönderilir.

Sadece dergimizin mail adresine gönderilen aday çalışmalar değerlendirmeye kesinlikle alınmaz. Yazar, sistemimize üye olup, ilgili çalışmayı yüklemesi zorunludur.

193