Alan: Tür: Hakemli Dergi
ÇARPANLAR VE KATLAR ALT ÖĞRENME ALANIN OYUNLA ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Makalesi

Arşiv
Dergi / Sayı Bilgileri GERİ DÖN
ISSN -
E-ISSN -
Periyod -
Makale Bilgileri
Yazar(lar) Ali Rıza Başün, Mevlüde Doğan
Kurum(lar)
Görüntülenme 0
Dosya Makaleyi İndir
Paylaşım
ÇARPANLAR VE KATLAR ALT ÖĞRENME ALANIN OYUNLA ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
Özet

Bu araştırmanın amacı, 6.sınıf öğrencilerinin matematik öğretiminde oyunların kullanılması hakkındaki düşüncelerini ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın örneklemini, amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilmiş bir ortaokulun 6.sınıfında öğrenim gören 21 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma verileri, yarı yapılandırılmış 5 açık uçlu sorudan oluşan Görüşme Formu (GF) ile toplanmıştır. Veriler betimsel analiz yaklaşımıyla incelenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre öğrencilerin çoğu oyunla matematik öğretimi hakkında olumlu görüş belirtmiştir. Öğrencilerin tamamına yakını oyunla matematik öğretiminin eğlenceli, zevkli, keyifli olduğunu düşünmektedir. Yine oyunla öğretim ortamı hakkında öğrencilerin çoğu olumlu ifadeler kullanırken, az sayıda öğrenci sevmemiş ve fazla gürültülü olduğunu belirtmiştir. Genel olarak oyunla matematik öğretimi ve öğretim ortamı hakkında öğrenci görüşleri olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır.